Hvor tunge og lange må godstransporter være i Norden?

Del artiklen

I de nordiske lande er der vidt forskellige regler med hensyn til vogntogets længde og vægt, når det gælder godstransport på vej. Finland er langt fremme med hensyn til udviklingen af HCT (High Capacity Transports) og udmærker sig ved at have de længste og tungeste vogntog, men der pågår undersøgelser og tests i flere lande.

Grænseoverskridende trafik: Hvilke krav gælder for transport i Norden?

I de nordiske lande er der nationale forskelle, som er vigtige at have styr på ved grænseoverskridende trafik. I skrivende stund er der i Norden følgende opstillinger for kombinationer af MVT/EMS (Modulvogntog/European Modular System) og HCT (High Capacity Transport). Med hensyn til kombinationslængder kan vi kort sige, at MVT er kombinationer, der når en længde på 25,25 m, og HCT-vogntog er kombinationer med en længde på over 25,25 m.

 

DK

SE

NO

FIN

Maks. kombinationslængde (m)

18,75 m

34,5m opdatert 1 dec 2023

25,25 m

34,5 m

Max kombinationsvægt (tons)

56 tons

74 tons

60 tons

76 tons

Maks. højde (m)

4,1 m

1)

1)

4,4 m

  • Sverige og Norge har ingen lovbestemt højdebegrænsning, men vejnettet er bygget med en frihøjde på 4,5 m. Ved lavere passage er der skiltet.

Modulvogn (MVT):

VBG_blog_w20_regulations_25,25m kombinationer_MVT_use

Kombination på 24 m:

VBG_blog_w20_regulations_24m

HCT-kombinationer:

VBG_blog_w20_regulations_25 m hct

 

Danmark:

Igangværende tests med mere end 1000 modulvogntog på 60 tons, som blev startet i 2014 og planlægges at vare indtil 2030. Antallet af vogntog er steget hvert år.

Sverige:

Hovedparten af det statslige svenske vejnet er BK1 (bæreevneklasse 1), og her er den maksimale bruttovægt 64 tons. Det er kun vejnet i BK4 (bæreevneklasse 4) , som i dag udgør 26 % af det statslige vejnet, der kan klare en vægt på 74 tons. BK4-vejnettet åbnes løbende, og som det ser ud nu, vil ca. 40 % af det statslige vejnet være tilgængeligt i 2023.

Norge:

En bruttovægt på 60 tons gælder for MVT, herunder tømmerbiler på 24 meter. Ved andre vogntog er den maksimale bruttovægt 50 tons. MVT må kun anvendes på en begrænset del af vejnettet.

Finland:

Der kan anvendes HCT-kombinationer på 76 tons og 34,5 m på stort set hele vejnettet med undtagelse af visse byer. Ansvaret for at håndtere fremkommeligheden pålægges føreren af køretøjet.

Hvordan udvikles HCT i Norden?

Flere af de nordiske lande er i gang med eller vil indlede forsøg inden for HCT, og i Finland har HCT siden 2019 været en del af normalen for transportløsninger. I NVF (Nordisk Vejforum, nvfnorden.org) er der flere initiativer til at skabe dialog mellem de nordiske landes myndigheder, brancheorganisationer og industrier. NVF arbejder på at finde ligheder og forskelle for dermed at muliggøre harmonisering eller anerkendelse af forskelle i de nationale regler samt bidrage til videndeling inden for teknisk udvikling af transportløsninger. Alt dette gøres med det formål at effektivisere grænseoverskridende transport på vej og udvikle fælles løsninger. Inden for de forskellige arbejdsområder er der udarbejdet flere rapporter, som indeholder forslag til, hvad der kan gøres for at effektivisere eller fremskynde arbejdet med flere grænseoverskridende HCT-transporter. Det er meget komplekst at harmonisere fuldstændigt, da det allerede på nationalt plan er svært at finde den rette afvejning, navnlig når det gælder den eksisterende infrastruktur i vejnet med rundkørsler, kryds samt til- og frakørsler, der skal kunne klare fremkommelighed; broer, der begrænser bruttovægten og skal forstærkes, eller rastepladser, der skal ændres til at kunne håndtere vogntog, der bliver længere end de gængse 25,25 m. Nogle problemstillinger kan løses med teknologien på vogntoget, mens andre dele skal løses med investeringer i infrastruktur.

Igangværende HCT-projekter

  • Sverige fortsætter forsøg med kombinationer på op til 34,5 m og op til 93 tons.
  • Norge vil i 2022 starte forsøg med 74 tons for kombinationer på 25,25 m.
  • I Danmark pågår der forsøg med 25,25 m og 60 tons frem til 2030, og i 2023/2024 indledes forsøg med DUO-trailer (trækker + sættevogn + dolly + sættevogn) på op til 70 tons.

 

Beregn belastningsværdier for dit vogntog

Test VBG Performance Calculator

Kommentér dette indlæg

Abonnér på bloggen