Hållbara lösningar och innovationer idag och för framtiden

Dela artikeln

Hållbara lösningar som bidrar till att nå uppsatta klimatmål. Innovativa lösningar som svarar på reella kundbehov. Dessa två stora ämnen var i fokus på världens största mässa för mobilitet, transport och logistik. Vi var självklart på plats för att bevaka branschen och för att visa VBG Driver Assist och den nya generationens kopplingar på IAA TRANSPORTATION 2022.

Framtiden är elektrisk för transportbranschen

Transportbranschens utmaningar ökar år för år med krav på ökad energieffektivitet och minskat klimatavtryck. Men hur ska dessa mål uppnås?

Mässan kryllade av produkter och tjänster där innovationer som främjar klimatneutralitet och ser elektromobilitet som en del av lösningen. Flertalet utställare hade identifierat nyckeln till att säkra branschens framtid är genom att hitta samspelet mellan effektivitet och hållbarhet. Det visades flera exempel på hur detta kan uppnås, både från de stora OEM:erna till mindre up-and-coming företag, som hade olika och intressanta innovativa lösningar som kan komma att forma branschens framtid.

Den smarta generationen – digitala säkerhetsfunktioner

Vi på VBG presterade den nya generationens smarta kopplingar och vårt nya digitala förarassisterande system, VBG Driver Assist på IAA TRANSPORTATION. Ett helt nytt system som bygger på radarteknologi och gör att lastbilen känner av dragstångens position och sedan varnar föraren vid risk för knytning respektive guidar föraren vid tillkoppling. Systemet bidrar till en ökad trygghet för föraren, sparar tid vid tillkoppling och minskar risken för onödiga reparationskostnader.

vbg_driver_assist_demounit_iaa_1200_628

Dags att digitalisera för att optimera

Vi har gjort tidigare spaningar om vad som är på gång i transportbranschen från Elmia Lastbil och Commercial Vehicle Show och allt pekar mot att det är de uppkopplade tjänsterna som redan har och kommer ha än större och avgörande betydelse för att maximera kundernas lönsamhet. Det handlar om datadrivna tjänster som hjälper ansvarig för fordonsflottan att ha en helhetsyn på sin affär. Genom dessa digitala tjänster finns goda förutsättningar att jobba med smarta preventiva insatser för såväl fordon, last och förare. Det kan handla om att samla in data, bearbeta och analysera data för att kunna ta rätt beslut i rätt tid genom hela transportkedjan.

Tillsammans transformerar vi transportbranschen

"Branschen driver resolut fram den största omvandlingen i sin historia…”sa Hildegard Müller, President of the German Association of the Automotive Industry, i sitt öppningsanförande av mässan. Just den stora omställningen var även de ämnen som debatterades under veckans seminarier och panelsamtal. Frågeställningar om hurvida vätgas och/eller elektrifiering är den bästa lösningen. Olika tankar, perspektiv och ideér om hur utmaningen med ”the Last Mile” ska lösas och hur intermodalitet och digitala tjänster kan bidra till att nå transportbranschens mål. Samt flera goda exempel på hur man kan dra nytta av den potential som digitalisering och elektrifiering bidrar till och hur det i sin tur ger positiv påverkan på den sista raden ute hos kund.


Med intelligenta transportlösningar, mer digitalisering och minskade utsläpp av Co2 och strävan efter klimatneutralitet, tar branschen stora kliv mot morgondagens hållbara lösningar. "Transport- och logistikbranschen tar nu innovationen ut på vägen - klimatneutralitetsuppdraget är i full gång." Hildegard Müller.

Möjligheter för framtiden

Tillsammans med dig utvecklar vi innovativa lösningar för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vi har många idéer men vill gärna veta vilka möjligheter du ser för framtiden. Har du tankar eller idéer så hör gärna av dig till oss!

 

Glöm inte att prenumerera på vår blogg för att få en notis när det finns ett nytt blogginlägg att läsa.
Prenumerera här

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen