VBG förklarar yttröghetsmoment

Dela artikeln

Yttröghetsmoment är ett mått på en konstruktions förmåga att motstå böjning/deformation och betecknas I med enhet uttryckt som cm4, mm4 eller m4. Ju högre I värde desto styvare konstruktion. 

 

Då kraven i reglementet för underkörningsskydd bygger på en viss maximal utböjning så krävs det av lastbilsramen att den motsvarar den styvhet som komponenterna är utvecklade och provade mot hos VBG.
Enkelt uttryckt kan man säga att små ramar är vekare än stora ramar men då gränsen kan vara svår att bedöma behöver man kunna förstå och beräkna värdet för sin egen byggnation. Geometridata finns oftast att hämta i biltillverkarnas påbyggaranvisningar.

Vad är yttröghetsmoment och Hur räknar man?

Beräkningsgrunderna för balkböjning ser ut enligt nedan, där I är en viktig del i formeln för utböjning.

Yttroghetsmoment_use

Vad är kravet?

I=5700cm4 är ett minimikrav vilket betyder att ramen på lastbilen måste ha minst detta värde eller större för att en eventuell utböjning skall hålla sig inom certifikatet. Så i och med det nya reglementet UNECE R58 revision 3 så har vi behövt utveckla produkter med större förmåga att motstå böjning/deformation än tidigare.

Om du är intresserad på att veta mer om vad det nya reglementet innebär så kan du läsa vår summering av reglemente UNECE R58 revision 3.

Ladda ner sammanfattning

 

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen