Hur förbättrar man lönsamheten för sitt åkeri?

Dela artikeln

Så hur ska du som åkare kunna leva upp till morgondagens krav och förväntningar, både mot kund och från dina chaufförer?

Ökade transporter framöver

Transporterna ökar hela tiden och det bekräftas genom både samtal med åkare och flertalet prognoser gällande hur transportbranschen kommer utvecklas över tid, det är mycket som pekar åt samma håll. Man ser ett ökat transportbehov med mer än en 50 % ökning sett till godsmängd. Lastbilarnas tillåtna totalvikt och längd kommer i och med dessa krav behöva öka. Vilket också nu händer även i Sverige  Hur utvecklas HCT i Norden och EU? Detta kan se ut som ett guldläge för att öka lönsamheten i sin åkeriverksamhet. Men i och med de höjda bränslepriserna, kraven på säkerhet- och kvalitetscertifieringar, brist på förare, pressade priser, illojal konkurrens och rena klimatvänliga transporter så upplever flertal av Sveriges åkerier att de har problem med sin lönsamhet. När man som åkare kommit till att förstå hur den nya tiden kan komma att påverka verksamheten finns all anledning att fundera på om det finns något man kan göra för att stärka den egna verksamheten.

Nya tidens krav på dagens åkare

Hur kan åkaren optimera verksamheten efter rådande utmaningar och samtidigt förbättra lönsamheten? Vi har tidigare pratat med Ulric Långberg som jobbar som Rådgivare och ansvarig för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Han menar på att många skulle tjäna på att revidera sitt företag och även sin självbild, att till exempel inte se på sig själv som bara en underleverantör bland många andra utan mer som en samarbetspartner som kan erbjuda fler tjänster och med hög kvalitet.

Bättre rullning på fordonsflottan

För att du ska få inspiration till att göra de omställningar som behövs för att vara redo och motsvara morgondagens krav så har vi satt samman en guide. Här hittar du tips och råd från både branschföreträdare och enskilda åkare, samt en checklista, för att du helt enkelt kan se hur andra har gjort för att få upp lönsamheten i åkeriet. Vår förhoppning är att dessa tips och berättelser ska ge dig nya idéer och infallsvinklar på hur du kan förbättra din egen verksamhet. 

 

Ladda ner din guide nu ”Så kan du påverka din lönsamhet”

Ladda ner guiden här

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen