Hur utvecklas HCT i Norden och EU?

Dela artikeln

Vi kan konstatera att länderna i Norden och inom EU utvecklar arbetet med High Capacity transports. Det görs stora satsningar på både vägnät och lagstiftning för att stödja möjligheten till HCT.


Högkapacitetstransporter i Norden & EU

Inom området High Capacity Transport (HCT) tas nu flera steg framåt i Norden och EU. Sverige har tagit ett regeringsbeslut om att från augusti 2023 tillåta kombinationer upp till 34,5 m, Norge utökar sina vägnät för 60 ton. Danmark har beslutat sig för att från 2023/2024 inleda försök med DUO-trailer upp till 34 m och EU kommer i Q1 2023 att presentera ett paket ”EU’s Green freight package” med annonserade ändringar inom direktivet för mått & vikt. 

Ny lagstiftning i Sverige

Sverige tillåter kombinationer upp till 34,5 m från augusti 2023. Regeringsbeslutet togs i augusti 2022 och lagstiftningen träder i kraft i augusti 2023. Innan det blir möjligt att köra de längre kombinationerna så förbereder Trafikverket vägnätet och Transportstyrelsen förbereder den tekniska lagstiftningen för fordonskombinationer som skall användas.

Det sannolika är att det i praktiken bli möjligt att köra 34,5m från och 1/1 2024.

I Trafikverkets analys och förberedelse av de första 4000 km ingår bland annat:

 • Strategi för att märka upp vägnätet 
 • Knyta ihop ”sista milen” vilket oftast är kommunal väg 
 • Hantering av omledningsvägar vid stopp på anvisade vägsträckor

 

I Danmark startar försök med längre ekipage

Danmark har tagit beslut på att införa försök med 32 och 34 meters ekipage. Danmark kallar försöket DUO2 och det är begränsat till kombination om Traktor + semitrailer + dolly + semitrailer. Försöket hanteras på samma sätt som försöket med 25,25m som pågått sedan 2014 och inkluderar nu drygt 1000 ekipage i drift.

Kraven för att köra ett DUO2 ekipage kommer bli:

 • Treaxlig traktor och minst 10 axlar för totala kombinationen:
 • Max totalvikt är 70 ton
  • med alternativt bränsle 71 ton
  • med zero-emission 72 ton
 • Max längd för DUO2 32 meter
  • med aerodynamisk hytt eller alternativt bränsle upp till 34 meter

Vägnätet utvecklas i Norge

I Norge fortsätter försöken med timmertransporter inom 25,25 och 74 ton. Från 1/11 2022 så infördes en förändring inom vägnätet BK8 (max 8ton/axel) som under vissa förutsättningar upplåts för transporter upp till totalvikt om 60 ton. Kravet är att kombinationen har 9 axlar, minst 2 drivaxlar, dubbelmontage på trailer och axelavstånd om 19 m mellan första och sista axel.

Finland i framkant

Finland är fortfarande i framkant inom HCT och där är det nu ”business as usual” med 34,5m och 76 tons totalvikt på hela vägnätet. Antalet fordonskombinationer som nyttjar längdmåttet växer kontinuerligt.

Vad pågår inom EU?

Uppdatering av mått och viktdirektivet, EU 96/53, ingår i EU’s Green Freight Package som skall presenteras Q1 2023. Detta paket innehåller ändringar i Weight and Dimensions directive (Mått & Vikt), Combined transport directive, Train Drivers Directive, CountEmissions EU och Rail Freight Corridor Regulation.


Ambitionen från kommissionen är att skynda på transformeringen till Zero-emission och harmonisera internationell gränsöverskridande trafik. Föreslaget verkar landa i att tillåta 25,25m och 60 ton inom hela EU men med förutsättning att fordonet är Zero-emission eller att transporten innefattar minst ett byte av flera transportslag (intermodala transporter). Vad som blir utfallet från EU:s Greeen Freight Package hoppas vi kunna följa upp under 2023.

Vad innebär EU 96/53?

Direktivet för mått och vikt, som heter EU 96/53, är det som idag reglerar kombinationslängder om 16,5m/18,75m och 40 ton.

Vill du veta mera? 

Glöm inte att prenumerera på vår blogg för att få en notis när det finns ett nytt blogginlägg att läsa. 

Prenumerera här

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen