Vilket yttröghetsmoment krävs beroende på lastbilens vikt?

Dela artikeln

Yttröghetsmoment är en viktig faktor att ta hänsyn till vid fordonskonstruktion som ett led i att säkra att kraven kring underkörningsskydd följs. Om ditt fordon till exempel väger mellan 12 och 21 ton, inom det så kallade Mid range-segmentet så kan man anpassa fordonsramens styrka mot fordonets vikt enligt vår tabell för att vara säker på att ekipaget klarar UNECE R58 rev3.

Vad är yttröghetsmoment?

Yttröghetmoment är ett mått på en konstruktions förmåga att motstå böjning/deformation och betecknas I med enhet uttryckt som cm4, mm4 eller m4. Ju högre I värde desto styvare konstruktion.

Då kraven i reglementet för underkörningsskydd bygger på en viss maximal utböjning så krävs det av lastbilsramen att den motsvarar den styvhet som komponenterna är utvecklade och provade mot hos VBG.

Enkelt uttryckt kan man säga att små ramar är vekare än stora ramar men då gränsen kan vara svår att bedöma behöver man kunna förstå och beräkna värdet för sin egen byggnation. Geometridata finns oftast att hämta i biltillverkarnas påbyggaranvisningar.

Hur räknar man?

Beräkningsgrunderna för balkböjning ser ut enligt nedan, där I är en viktig del i formeln för utböjning.

Yttroghetsmoment_useVad är kravet?

I=5700cm4 är ett minimikrav vilket betyder att ramen på lastbilen måste ha minst detta värde eller större för att en eventuell utböjning skall hålla sig inom certifikatet. Så i och med det nya reglementet UNECE R58 revision 3 så har vi behövt utveckla produkter med större förmåga att motstå böjning/deformation än tidigare.

Om du är intresserad på att veta mer om vad det nya reglementet innebär så kan du läsa vår summering av reglemente UNECE R58 revision 3.

Ladda ner sammanfattning

När är fordonsramen tillräckligt stark för att fästa underkörningsskyddet?


Alla VBG:s underkörningsskydd är certifierade enligt det nya direktivet ECE R 58.03. Produkterna har särskiljts med suffixet 100 eller 180 i produktnamnet. Där 180 motsvarar fordonsvikter på 21 ton, eller mer, medan 100 motsvarar fordonsvikter på upp till 12 ton. 

För att certifikatet skall gälla vid en montering ställs krav på fordonsramens styrka. Detta benämns som sagt som yttröghetsmoment och mäts i cm4.

VBGUHAP180_P_1

  • För tunga fordon med fordonsvikter över 21 ton krävs ett underkörningsskydd med suffixet 180 samt en fordonsram med min I=5700 cm4

  • För fordon som är lättare än 21 ton men väger mer än 12 ton krävs ett underkörningsskydd med suffix 180. Däremot finns en trappa för hur stark fordonsramen behöver vara för respektive fordonsvikt. Detta fungerar eftersom kravet på provkraft minskar med fordonets vikt. Respektive krav på fordonramen kan läsas ut ur tabellen nedan.

Yttröghetsmoment_tabell

Utdrag ur certifikat: SBSA

  • För fordon upp till 12 ton krävs ett underkörningsskydd med suffixet 100 och en fordonsram med minst 3100 cm4. Det är summan av höger och vänster sida som räknas.

Yttröghetsmoment_tabell_instuktioner

Har du frågor kring detta så hör av dig till oss så hjälper vi till!

Kontakta en expert

 

 

 

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen