Undvik kostnader för onödiga knytningsskador

Dela artikeln

Att hitta nya sätt för att spara pengar och tid vill de flesta. Genom att minska sina knytningsskador bidrar man till just dessa mål. Men hur gör man det då? Ja till exempel med hjälp av ett varningssystem för föraren i lastbilshytten.

Vad innebär knytning?

Att ständigt se över sina verksamhetskostnader är både naturligt och nödvändigt. Om man har problem med kostnader kring knytningsskador kan man förstås angripa problemet på flera sätt. T ex träna och utbilda personalen och sätta en bra kameralösning bak på lastbilen. Men nu finns det även ytterligare ett alternativ att tillgå, VBG Driver Assist. VBG:s egenutvecklade förarassisterande system som bland annat varnar föraren innan en knytningsskada inträffar. Tanken är att systemet ska hjälpa föraren att fokusera på rätt saker och vara ett stöd i det dagliga arbetet. Systemet är ett tillval till VBG:s kopplingssystem, generation 3.

När en lastbil med släp utsätts för knytning, eller överknytning, så är det inte bara allvarligt ur säkerhetsperspektiv utan det medför även betydande kostnader.

Knytningsskador kan inträffa vid vägarbeten, byggarbetsplatser och i skogen vid timmerkörning när lastbilen backar på en trång yta och dragstången vinklas för mycket mot lastbilen så att den helt enkelt går emot andra komponenter monterade på chassiet. Det blir snabbt mekaniska skador.

Vilka kostnader kan du undvika med VBG Driver Assist?

Kostnaderna kan variera en hel del men kan lätt bli mycket höga. Är skadorna dessutom återkommande så kan lönsamheten minska drastiskt.

Kostnadseffekter vid knytningsskador

  • Reparationskostnader, 1300 -5000 €
  • Lastbilens stilleståndstid
  • Försenade kundleveranser
  • Tappade arbetstillfällen
  • Logistikplanering
  • Personalplanering

Kom ihåg!

Vid knytningsskador måste alltid kopplingens horisontalbult kontrolleras enligt gällande riktlinjer  "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll".

VBG Driver assist – innovation för säkerhet

VBG har alltid säkerhet som främsta ledord och i detta fall kombineras det med en innovativ lösning på ett problem som i vardagen ofta sker i transportbranschen.

Utvecklingsprojektet för knytningsvarning, och guidning vid tillkoppling VBG Driver assist, är färdigt och visades på Elmia Lastbil i augusti. Systemet fungerar som så att när överknytning håller på att ske, varnas föraren i så god tid att hen hinner parera och häva situationen. På det här sättet ökas inte bara säkerheten för förare och medtrafikanter, utan man undviker också de dyrbara skadorna på fordonsekipaget som vi beskrev tidigare.

Ny teknologi som ger en ny säkerhetsnivå

jackknifing

Det nya systemet bygger på radarteknologi, vilket ger en robust och tillförlitlig lösning. Radarsensorer på var sin sida av kopplingen i kombination med reflektorer på dragstången möjliggör en mycket exakt vinkelmätning. Detta används också för guidning vid tillkoppling av efterfordon.

Varning för överknytning vid backning sker med tydliga ljudsignaler i förarhytten. Det fungerar ungefär som ett backvarningssystem, desto tätare frekvens på ljudet desto närmare knytningsvinkel befinner man sig. Vinkelutslaget för när varningen ska ske bestämmer man själv vid en första kalibrering vid installation av systemet.

Kom ihåg att VBG:s "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll" alltid ska följas för en korrekt bedömning. Här finns beskrivet hur en inspektion och bedömning av en skada ska göras, samt hur service och underhåll ska utföras på rätt sätt för att produkterna ska hålla så länge som möjligt.

Vill du veta mer om VBG Driver assist?

VBG Driver Assist

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen