Hur tunga och långa får godstransporter vara i Norden?

Dela artikeln

Regler för längd och vikt i de nordiska länderna skiljer sig väsentligt åt gällande godstransport på väg. Finland utmärker sig genom ”längst och tyngst” genom att ligga långt fram med utvecklingen av HCT (High Capacity Transports) men utredningar och testar pågår i flera länder.

 

Gränsöverskridande trafik - vilka krav gäller för transporter i Norden?

För transport i de nordiska länderna finns det nationella skillnader som är viktigt att ha koll på vid gränsöverskridande trafik. I skrivande stund så har vi följande uppställning i Norden för MVT/EMS (Modulvagntog/European Modular System) samt HCT (High Capacity Transport) kombinationer. Gällande kombinationslängder kan vi enkelt säga att MVT är kombinationer som uppnår 25,25 m och över 25,25 m är det olika kombinationer av HCT ekipage.

 

DK

SE

NO

FIN

Max kombinations längd (m)

18,75 m

25,25 m

25,25 m

34,5 m

Max kombinationsvikt (ton)

56 ton

74 ton

60 ton

76 ton

Max höjd (m)

4,1 m

- 1)

- 1)

4,4 m

  • Sverige och Norge har ingen lagstiftad höjdbegräsning, men vägnätet är byggt med fri höjd till 4,5 m, lägre passager skyltas.

 

Exempel av 25,25m kombinationer/MVT:

VBG_blog_w20_regulations_25,25m kombinationer_MVT_use

24m kombination:

VBG_blog_w20_regulations_24m

Exempel av HCT kombinationer över 25,25m:

VBG_blog_w20_regulations_25 m hct

Danmark:

Pågående test med idag mer än 1000 ekipage inom MVT och 60 ton som startades från 2014 och planeras pågå till 2030, antalet ekipage har ökat varje år.

Sverige:

Huvuddelen av det statliga svenska vägnätet är BK1 och där är max bruttovikt 64 ton. 74 ton bruttovikt gäller endast vägnätet enligt BK4 vilket idag utgör 26% av statligt vägnät. BK4 vägnät öppnas upp kontinuerligt och som det ser ut i dagsläget kommer ca 40% av statligt vägnät vara tillgängligt under 2023.


Norge:

60 ton bruttovikt gäller MVT inklusive 24 meters timmerbilar, för övriga kombinationer är max bruttovikt 50 ton. MVT får endast framföras på begränsad del av vägnätet.
Finland: 76 ton och 34,5 m HCT kombinationer kan framföras på i princip hela vägnätet, med undantag för vissa städer. Ansvaret att hantera framkomlighet läggs på föraren av fordonet.

 

Hur utvecklas HCT i Norden?

Flera av de nordiska länderna har pågående försök eller kommer att inleda försök inom området HCT och i Finland är HCT sedan 2019 en del av det av det normala för transportlösningar. Inom NVF (Nordiskt vägforum, nvfnorden.org) pågår flera initiativ till dialog mellan de nordiska ländernas myndigheter, branschorganisationer och industri. NVF arbetar för att identifiera likheter och skillnader för att i förlängningen möjliggöra harmonisering eller erkännande av varandras olikheter i nationella regelverk samt bidra till kunskapsutjämning inom teknisk utveckling av transportlösningar, allt med syfte att effektivisera gränsöverskridande transporter på väg och ta fram gemensamma lösningar. Flera rapporter är framtagna inom de olika arbetsområdena som inkluderar förslag på hur detta kan hanteras för att effektivisera eller påskynda arbetet med fler gränsöverskridande HCT transporter. Att harmonisera helt är väldigt komplext då det redan på nationell nivå är svårt att hitta rätt avvägning, framför allt när det gäller den befintlig infrastruktur av vägnät med rondeller, korsningar och på & avfarter som måste klara framkomlighet, broar som begränsar bruttovikt och behöver förstärkas eller rastplatser som behöver omformas för ekipage som blir längre än det traditionella 25.25m. En del saker kan lösas med tekniken på ekipagen, medans andra delar måste lösas med investeringar i infrastruktur.

Pågående HCT projekt

  • Sverige fortsätter försök med kombinationer upp till 34.5 m och upp till 93 ton.
  • Norge kommer att 2022 starta försök med 74 ton för 25.25 m kombinationer
  • Danmark har idag pågående försök med 25.25m och 60 ton fram till 2030 och 2023/2024 inleds försök med DUO-trailer (Traktor + semitrailer + dolly + semitrailer) upp till 70 ton.

Beräkna prestandavärden på ditt fordonsekipage

Beräkna

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen