Framtida godstransporter

Dela artikeln

Varför är HCT – High Capacity Transports – något att räkna med för framtida godstransporter? Ser man till transporteffektivitet så finns det tydligt stora fördelar.

Vad har HCT för roll i framtiden?

Jag har under en tid funderat över framtida godstransporter på väg. Idag har vi fokus på transporteffektivitet, att minska CO2 påverkan från transporter genom elektrifiering och andra förnyelsebara bränslen. Fokuset kommer inte att ändras i en närtid, det är en överlevnadsfråga. Inom VBG har vi ett stort engagemang inom HCT – High Capacity Transports, vi har pratat mycket om detta i tidigare bloggar och det finns en hel fakta kring just hur HCT kan vara en viktig pusselbit för att nå våra klimatmål.

Men hur kommer HCT att påverka? Och hur kommer en transportlösning på väg att se ut i framtiden när vi går mot elektrifiering och i förlängningen förarlösa fordon?

Huvudsyftet för HCT är transporteffektivitet och att därmed bidra till minskat utsläpp av CO2 per fraktad ton/km. Förutom minskat CO2 utsläpp görs transporten i sig mer konkurrenskraftig genom minskade bränslekostnader för transportören.

Kommer vi att behöva HCT i ett elektrifierat transportnät?

Ja då elektricitet kostar pengar att producera så skall även det utnyttjas så effektivt som möjligt, ett fordons framdrivningskälla och styrsystem är en dyr komponent i fordonet och är sannolikt något som transportören vill begränsa i antal för att uppnå en kostnadseffektiv lösning.

Så HCT bör därför ha en signifikant roll även i ett elektrifierat transportnät.

Ett HCT fordon fraktar mer gods per fordonskombination vilket hjälper oss även i den situation vi har med förarbrist. Med HCT utnyttjar vi varje förare mer effektivt och detta kommer vara samma i ett elektrifierat fordon, så från det perspektivet finner HCT en plats även i ett elektrifierat transportnät.

Men i ett autonomt fordon finns ingen förare, hur blir det då?

Är det autonoma fordonet elektrifierat eller på annat sätt (CO2 neutralt) så kommer då tanken upp, är HCT fortfarande något att eftersträva? Vad är fördelar och nackdelar med HCT när förbränningsmotorn är ersatt med något som är helt CO2 fritt och förarbristen är ersatt med autonom framdrift. Kan transportnätet då bli effektivare med mindre och flexibla enheter? Eller är HCT = transporteffektivitet och trafiksäkerhet, även sant i ett förarlöst fordon?

Frågan kommer också att bli till hur stor del, och vilka typer av transporter på väg, som kommer att ske med förarlösa fordon? Många aspekter att vägas in men det vi vet med säkerhet är att vi har en spännande framtid framför oss och att vi får hjälpas åt för att skapa hållbara och effektiva transportlösningar.

Vad har Du för tankar och funderingar inom detta område?

Kontakta en expert

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen