Hur kommer lastbilstransporterna se ut i framtiden?

Dela artikeln

Fordonstillverkarna, Elektrifieringskommissionen och flera andra initiativ försöker på olika sätt påskynda omställningen mot mer hållbara lösningar inom transportsektor.

Fler elektrifierade fordon på våra vägar

Regeringens Elektrifieringskommission, som har till uppdrag att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. De arbetar för elektrifiering av alla transportslag men det är ett stort fokus kring transporter på väg i deras senaste rapport ”Två år med Elektrifieringskommissionen– en sammanfattning” 

I rapporten redovisas utvecklingen av antalet elektrifierade fordon procentuellt växer mycket, även om det är från låga nivåer. Ett exempel är 50 ellastbilar nyregistrerades 2021, en ökning med 19 stycken från föregående år. Q1 2022 har ökningen fortsatt med 29 stycken nyregistrerade ellastbilar. Källa: Regeringen.

blogw49_trafikanalys_ellastbilar

Vad är Regional Electrified Logistics – REEL?

Det finns ett nationellt initiativ i Sverige som heter ”REEL” som står för Regional Electrified Logistics där ledande aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar.

Inom satsningen etableras och utvärderas just nu ett 60-tal olika regionala logistikflöden i varierande typer av köruppdrag. Man samlar transportköpare, speditörer och distributörer, åkerier, terminaloperatörer, laddpunktsoperatörer, elnätsföretag och leverantörer av lastbilar, laddutrustning, och ledningssystem för att utvecklas tillsammans. Dessutom medverkar regioner, nationella myndigheter och universitet i detta initiativ.

blogw49_dagab_64tonel_vbg

Hur lång får en lastbil vara i Sverige 2023?

2022 har varit året när många initiativ tagit steget och blivit fungerande större prov, inte längre bara ett enskilt testfordon, och gällande HCT i Sverige har vi snart ny lagstiftning på plats.

Från och med augusti 2023 har Sveriges regering beslutat att 34,5m långa ekipage får rulla på vissa delar av det svenska vägnätet. Finland har tillåtit 34,5 m sedan 2019 och har en växande flotta av fordon och kombinationer av fordon inom 34,5m-segmentet. Vilka fordonskombinationer som kommer tillåtas i Sverige är ännu inte helt klart och det blir sannolikt inte samma upplägg som i Finland. Anledningen är framför allt då Finland tillåter vagnar som har samma lastlängd som en semitrailer. Prognosen är att Sverige kommer att välja ut lämpliga fordonstyper som fungerar på det svenska vägnätet och som kan användas kombinerat inom modulsystemet European Modular System - EMS. 

Hur ska våra yrkesförare få en hållbar arbetsmiljö?

De flesta teknikområden som berör transportbranschen utvecklas i en mer hållbar riktning generellt. Minskade växthusgasutsläpp är ett tydligt mål för en hållbar framtida miljö medan målen för hur vi människor har ett hållbart arbetsliv kan vara svårare att mäta. Hur som helst är det ett viktigt ämne och att kunna ha en säker arbetsmiljö som gör dig trygg i din vardag borde vara självklart för alla. Vi håller precis på att lansera ett system som ska bidra till just detta. VBG Driver Assist är ett förarassisterande system som röstguidar föraren vid tillkoppling. Systemet varnar även via ljud för överknytning för att föraren ska kunna häva situationen innan skador uppstår på fordonet. En lugn chaufför och ett helt kopplingssystem gör våra vägar mer hållbara och säkra i framtiden. 

2022 har varit ett spännande år ut transportsynpunkt och vi fortsätter med spänning se fram emot 2023. 

Har du frågor om smarta transportlösningar hjälper våra experter gärna dig. 

Kontakta en expert


Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen