Hur kan lastbilschaufförernas arbetsmiljö enkelt förbättras?

Dela artikeln

År efter år kommer rapporter där lastbilschaufförer toppar statistiken på anmälda arbetsplatsolyckor. 2023 tycker vi att det är dags att ändra på det. Att vara trygg och säker i sin arbetsmiljö ska vara en självklarhet.

Lastbilschaufförer, en skadedrabbad yrkesgrupp 

I de flesta yrken får det inga allvarligare konsekvenser om man inte mår helt hundra, men det finns yrken där en dålig dag kan få stora konsekvenser. Det är ingen slump att vissa yrken kräver regelbundna hälsokontroller och tester för att säkerställa att individens hälsa – både fysisk och psykisk – är tillräcklig för att upprätthålla god säkerhet. Men hur är det med lastbilsföraren?

”Av arbetsskadestatistiken framgår att arbetstagare som arbetar med transport, främst lastbilschaufförer, är de som mest drabbats av allvarliga arbetsolyckor…”

I Arbetsmiljöverkets Rapport 2021 redovisas att yrkesförare är den yrkeskategori som rapporterar in flest arbetsplatsolyckor i förhållande till antalet sysselsatta. Och det är också yrkesförarna som toppar statistiken över anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro.

 Är yrkeschaufför ett riskfyllt arbete?

Kategorin ”yrkesförare” är väldigt brett som begrepp. Ur arbetsmiljö- och risksynpunkt kan arbetsdagen skilja sig väsentligt mellan olika individer som anser sig jobba som yrkeschaufför. Långkörningar på breda motorvägar innebär vissa typer av risker. Medan att köra i mer utmanade och hårt trafikerande och trånga områden med både bilar, cyklister och fotgängare i omlopp medför andra risker för både förare och fordon. Flertal tillkopplingar och lastningar i bullriga och riskfyllda miljöer har även sina inbyggda risker. En sak gäller dock för alla förare, oavsett vilken sorts förare man är: Om man mår bra och är i god fysisk kondition minskar riskerna för olyckor och skador. Man kan helt enkelt hantera oväntade och svåra situationer bättre, och undvika onödiga misstag som leder till skador och reparationskostnader, om man är pigg, alert och stark i kroppen. 


Arbetsmiljöverket har identifierat följande faktorer som problemområden och risker inom föraryrket: 

  • Stress med krav på tidhållning oberoende av väglag och hinder i trafiken
  • Långa arbetspass, i fjärrtrafik; ofta med nattarbete
  • Beteende och attityder hos yrkesförare
  • Bristande efterlevnad hos yrkesförare av trafikregler, särskilt hastighetsbegränsningar
  • Distraktion från körningen genom att föraren förväntas vara uppmärksam på och mata in uppgifter i system för ruttplanering eller leveranser
  • Distraktion genom att vara tillgänglig via mobil/SMS/mail under körning
  • Rutiner saknas för att anmäla tillbud och olyckor i trafiken

Hur kan arbetsmiljön för yrkesförarna bli säkrare? 

I den tidigare nämnda rapporten finns även förslag på åtgärder för att stävja dessa risker. Insatserna handlar om att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och inkludera speciellt risker i trafiken och risker relaterade till trafiksäkerhet. Planera körningar utefter rådande omständigheter (längd på arbetspass, hålla hastighetsbegränsningar, policy för mobilanvändning och användning av ruttplaneringssystem).

Vad kan du göra för att dina förare ska vara trygga på jobbet? 

Genom att som åkeri, driftledare eller fordonsägare uppmana sina förare att ta hand som sig och sin hälsa kan vissa av riskerna för arbetsplatsolyckor minska.

Det kan tyckas som en självklarhet att hålla sig i god form, men ändå är det förvånansvärt många förare som slarvar med den egna hälsan, så uppmana dina anställda och möjliggör, kanske till och med premiera de som gör positiva hälsoinsatser för sin egen hälsa och därigenom även åkeriets. Att detta slarvas med kan bero på okunskap medan det för andra kan bero på att man helt enkelt prioriterar annat och inte ser vinningarna i direkt närtid.

Så länge statistiken visar på olyckor, skador, förslitning och sjukskrivningar tål det att upprepas: Ta hand om den fysiska och psykiska hälsan! Det är i slutändan en fråga om säkerhet. Din egen och andras.

Minskad stress och skaderisk för lastbilschaufförer

Att inte kunna påverka sin egen tid är en faktor som kan leda till stress  för en chaufför. Men samtidigt är det en stor del av jobbet, för det går inte att förutse allt som kan hända ute på väg, vid lastning, lossning och så vidare. Men genom god planering från åkeriet tillsammans med chauffören kan man behålla nöjda chaufförer, ha maximal uptime och minskade reparationskostnader genom att man undviker onödiga skador som vanligtvis uppstår i stressade situationer. 


En god planering, hälsosam arbetsmiljö och tydlig kommunikation gör det lättare att hantera det dagliga arbetet då det flyter smidigt och effektivt. Men det hänger ändå på detaljerna och yrkesskicklighet. Som att snabbt kunna vända bil och släp och smidiga tillkopplingar är sådana faktorer som påverkar att arbetet utförs så smart och effektivt som möjligt och gör att tid sparas och stress minskar. 

Förarassisterande system som bidrar till en trygg arbetsmiljö

Ett förarassisterande system kan vara till hjälp för att minska stress, onödiga reparationskostnader. VBG:s VBG Driver Assist guidar via ljudsignaler inne i hytten till en snabb och säker tillkoppling. Föraren behöver inte lämna hytten för att kontrollera dragstångens position utan kan tryggt och säkert genomföra en perfekt tillkoppling på första försöket. De som redan har testat det nya systemet påtalar just lugnet som systemet ger dem i det dagliga arbetet. Systemet varnar även vid risk överknytning och kan på så vis häva riskfyllda överknytningssituationer i tid för att slippa dyra reparationskostnader.

 

Jag kan inte tänka mig att köra min lastbil utan VBG Driver Assist längre. Jag har vant mig vid stödet jag får och kan slappna av mer i jobbet. (…)Systemet ger mig ett lugn som jag uppskattar väldigt mycket. Jonny Andersson – Andersson & Wernlund AB

Vill du veta mer om VBG:s förarassisterande system hittar du all information här. 

Vill du veta hur man enkelt gör en systeminställning av VBG Driver Assist kan du titta på denna video

5 enkla tips för att må bra som yrkeschaufför

Vi har samlat några grundläggande tips som bidrar till en säker och trygg arbetsmiljö för yrkeschaufförer. Ladda ner dem idag och starta 2023 på ett säkert och stressfritt sätt!  

5 tips för att må bra i förarhytten

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen