Hållbara lösningar för påbyggare

Dela artikeln

Att vara lastbilspåbyggare har sina utmaningar. Förutom att veta vad kunden efterfrågar, måste man ta hänsyn till en hel del saker.

Man måste känna till hur lastbilschassiet kommer att se ut, är det någon utrustning från biltillverkaren som kommer att påverka byggnationen? Är man tvungen att flytta på saker som hamnar i vägen? Belastningar på axlar, hållfastighet på material osv. Hur skall byggnationen konstrueras för att vara anpassad till uppdraget som skall utföras? Vilket kopplingsavstånd krävs? Dessutom måste man känna till lagar och förordningar kring olika produktgrupper på lastbilen, så att bilen blir kontrollerad och godkänd av besiktningsorgan.

I VBG:s lösningar passar allt ihop redan från början

När VBG från början startade projektet med att kunna leverera våra produkter monterade, var det ett steg i att göra det mer rationellt för våra påbyggare. Saker som tidsbesparing och ergonomi var något vi på VBG hade i fokus från början. Påbyggaryrket har haft en kraftig teknisk utveckling och utvecklingen får fortfarande snabbt framåt. Idag görs mycket avancerade byggen som ställer nya krav på hur vi som leverantör ständigt måste vara lyhörda på hur vi kan utveckla våra produkter för att effektivisera arbetet för påbyggarna.

Nya elektrifierade utmaningar

Elektrifieringen blir mer och mer aktuell på tunga fordon vilket gör att det adderas ytterligare kompetens för att på ett bra sätt arbeta med ett sådant fordon. Påbyggaren måste ständigt vara med i utvecklingen för att göra en byggnation som är intressant för kunden.


Sverige har en historia med erkänt bra och duktiga lastbilspåbyggare som arbetar kontinuerligt med att upprätthålla hög standard på byggnationerna.

VBG gör det lättare för dig som bygger

Vilka är fördelar som kommer med att arbeta med förmonterat material? Vi tog pratstund med Kalle Röjerås, Logistik- och utvecklingschef på Zetterbergs, som under många år använt VBG:s färdigmonterade lösningar.

Zetterbergs är en påbyggare som snart kan fira 100 år i branschen. De har gått från att ha varit en smedja, till idag att satsa på en hög automatiseringsgrad i produktionen. Det är på så vis de säkerställer en fortsatt lönsam och hållbar verksamhet. Zetterbergs affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra påbyggnader för lastbilar och släpfordon med tyngdpunkt på anläggningsfordon för den nordiska marknaden. Zetterbergs har en bred flora av olika påbyggnader och har bred kompetens när det gäller chassianpassning. Det kan vara allt från dumpers, lastväxlare, tippflak, fastflak, automatkassett etc. ”Våra påbyggnader ska vara av högsta kvalitet och ge en attraktiv totalekonomi för våra kunder.” säger Kalle Röjerås. ”Blogg_w41_kalle_rojeras_zetterbergs

Att använda förmonterade produkter sparar tid. Ytterligare säkerställs också att rätt moment är utförda med korrekt skruvförband. Dessutom garanterar VBG:s färdigmonterade lösningar att rätt produkt är monterad helt enligt monteringsanvisning, vilket är förutsättningarna för ett godkänt certifikat. Ytterligare en vinning med förmonterade lösningar är att de samlade typintyg och certifikat gör att detaljerna hänger ihop. Det blir lätt och smidigt att förse besiktningsorganen med all dokumentation. ”Monteringspersonalen hos oss på Zetterbergs är mycket nöjda med den tid de sparar genom att använda VBG:s kompletta förmonterade dragutrustning.” säger Röjerås.

Hur sker monteringen med VBG:s förmonterade system?

När dragpaketet anländer till påbyggaren går det direkt vidare till chassiförberedelserna där montören skruvar dit dragbalkspaketet. Just detta moment är något som monteringspersonalen på Zetterberg ser som en stor fördel genom att det effektiviserar deras arbete. När dragutrustningen väl är monterad på lastbilen, fortsätter arbetet med att få dit resterande komponenter.


Effektiv och hållbar montering minskar svinn och onödiga moment. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av Zetterbergs strategi och ett reellt krav för att behålla sin plats och förbli en konkurrenskratig påbyggare i framtiden. Genom att medvetet minska svinn och onödiga material så kan klimatpåverkan minskas. ”Där är ett ständigt arbete som görs, så att vi gör ett så litet avtryck på miljön vi bara kan.” påpekar Röjerås.

6 TIPS - NÄR DU DESIGNAR EN FORDONSKOMBINATION

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen