HVORDAN KAN VI REDUCERE CO2-UDSLIPPET OG SAMTIDIG ØGE TRANSPORTKAPACITETEN?

Transportbranchen mødes hele tiden af nye udfordringer. Selv om de kan variere fra land til land og fra region til region, er der mange udfordringer, der er fælles for hele branchen. Det gælder ikke mindst på miljøområdet. Og samtidig med, at vi må og skal løse miljøudfordringerne, er branchen også under pres for at udvide dagens transportkapacitet til de stigende godsmængder, som forventes at komme i fremtiden. En fornuftig vej at gå er at øge køretøjernes kapacitet, men hvorfor er vi ikke dér endnu?

Behovet for godstransport forventes at stige med 50 % frem mod 2030. Samtidig har EU-Kommissionen sat som mål for transportbranchen, at CO2-udslippet skal reduceres med 30 %. Hvordan får vi denne ligning til at gå op?

TRANSPORTBRANCHEN SKAL SES I EN HELHED

Vi bør udvikle et helhedssyn på transportbranchen, så vi ser landevejs-, jernbane- og søtransport under ét. Det gælder om at optimere på de forskellige transportformers styrker, så vi opnår det bedste samlede resultat. Grænsefladerne mellem de forskellige transportformer skal effektiviseres og forenkles.

Der sker en masse udvikling inden for landevejstransport, der i dag står for ca. 5 % af CO2-udslippet. Elektrificering, bæredygtige brændstoffer, platooning, selvkørende køretøjer og telematik er gode eksempler på, hvad der arbejdes på for at nå målene om at reducere CO2-udslippet.

STORT POTENTIALE – MEN HELT OVERSET

Det område, som – baseret på videnskabelige studier – har det største potentiale for at reducere emissionerne, får desværre ikke den opmærksomhed fra beslutningstagerne, som det fortjener. High Capacity Transport reducerer emissionerne med op til 30 % med minimale investeringer. Og High Capacity Transport handler om længere og tungere køretøjskombinationer sammensat af velkendte moduler i vejtransportbranchen. Der findes allerede i dag et EU-direktiv 96/53/EC, som beskriver, hvordan allerede kendte transportmoduler kan sammensættes. Det europæiske modulsystem har siden februar 2018 været en del af det internationale UNECE Regulativ 55, som regulerer dette område. Et sådant regulativ er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Ud over reducerede emissioner pr. transporteret ton/km giver High Capacity Transport en række andre fordele som bl.a. mindre vejslitage samt reduceret trængsel på motorvejene. Det ligger også helt fast, at brugen af standardiserede moduler har positiv indflydelse på effektiviteten i grænsefladen mellem de andre transportformer som jernbane- og søtransport.

Så hvornår kommer der ny lovgivning, som tillader længere og tungere køretøjskombinationer?

 

Kommentér dette indlæg

Abonnér på bloggen