Dela artikeln

Vilka problem kan du få vid till- och frånkoppling?

Många tunga fordon behöver dagligen göra till- och frånkopplingar av efterfordon. Vilka risker finns och hur kan man förebygga dessa?

Tid och säkerhet är pengar

Vid till och frånkoppling kan det uppstå en del vardagliga utmaningar. Några av de är direkt kopplade till själva instyrningsförfarandet. En klassisk instyrning av dragöglan till kopplingen sker idag mekanisk med hjälp av kopplingens så kallade fångmun, den är speciellt utformad så att dragöglan ska sträva mot centrum för säker tillkoppling.

Själva instyrningen av öglan i sidled brukar inte vara det svåraste för chauffören men däremot är det svårt att se i höjdled när man sitter i hytten. Även om man har en backkamera installerad, måste man allt som oftast gå ut för att se om öglans position står rätt i höjdled och kanske behöver man justera och göra proceduren ännu en gång.

När man har kopplat till efterfordonet, och innan man kör iväg, måste man säkerställa att kopplingen är stängd och låst. Detta görs genom att kopplingens signalstift (som visar att kopplingen är låst eller inte) kontrollers och att grön lampa lyser i kopplingsdisplayen om man har en fjärrstyrd koppling som t ex luftservo). Om inte kopplingen är låst och säkrad när man kör iväg kan det bli en mycket farlig situation med olycka som följd.

Läs mer om hur du kopplar till på ett säkert sätt

vbg_blog_w26_whitebakground_till_och_fran_text

Typiska materiella skador som kan uppkomma när dragöglan slår i fordonet vid en misslyckad instyrning, är skador på:

  • Underkörningsskydd
  • Dragbalk
  • El och luftanslutningar
  • Tillbehör som till exempel backkameror

 

Detta innebär förstås en avsevärd kostnad för ägaren för materialbyte men även kostnad för oplanerad stilleståndstid för fordonet.
Vid frånkoppling är inte skaderisken lika stor, det mest viktiga här är att tänka på att alltid komma ihåg att säkerställa att efterfordonet är bromsat innan frånkoppling av efterfordon sker.

Varför går instyrningen trögt?

Förr hade oftast efterfordonet en enkelaxlad framvagn, men i början av 80 talet blev det mer vanligt med boggi på efterfordonets framvagn, och lite senare kom även 3-axlade kärror vilket gjorde att det blev ”trögare” att styra in öglan i kopplingen i sidled. Det var då VBG utvecklade ett luftservosystem för att hjälpa chauffören till att stänga och låsa kopplingen på ett enklare sätt.

Kan det bli lättare?

Ja! Det blir avsevärt lättare med ett inbyggt radarsystem som kan meddela föraren på ett intuitivt sätt hur själva tillkopplingen pågår och om justering krävs. Helt enkelt ett hjälpsystem för föraren. Mer om detta kommer vi att berätta om lite längre fram.

Kontakta en expert

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen