UNECE regulation 55, vad är det?

Dela artikeln

Inom lastbilsbranschen behöver man följa UNECE R55 för att bli typgodkänd, förordningen beskriver krav kring kopplingsanordningen. Här finner du information om nr den tillkom, Vad den innefattar och vilka ändringar är gjorda sedan starten.

Krav på kopplingsanordning

R55 som förordningen också kallas beskriver de krav som ställs på kopplingsanordning för att erhålla typgodkännande samt krav på kopplingsanordning i en fordonskombination.

Förordningen omfattar krav på följande delar

  1. Produkter som är avsedda för motorfordon och släp med syfte att utgöra del för sammankoppling av fordonskombination.
  2. Produkter som är förenliga med förordningens standard gällande krav på kompatibilitet, definierade dimensioner samt karakteristik.
  3. Produkter som inte följer förordningens standard gällande krav på kompatibilitet, definierade dimensioner samt karakteristik.

Exempel på produkter som måste vara typgodkända för användande på allmän väg är personbilsdrag/dragkula, kulkopplingshandske, kopplingstapp/kingpin, vändskiva, dragbalk, bygelkoppling, dragstång och dragögla.

När skapades förordningen?

Första versionen av förordning R55 trädde i kraft 1 mars 1983.

Över tid har ett förändrat transportsätt med exempelvis vis högre kombinationsvikter och sammansättningar av fordonskombinationer drivit fram nya krav på kopplingsutrustning. Från 1 mars 1983 har förordningen utvecklats i många steg för att kontinuerligt följa teknikutvecklingen inom transportsektorn och samtidigt möta de höga krav på trafiksäkerhet som dessa produkter kräver.

Vad var hänt sen dess?

Vi ser fler fordonskombinationer på vägarna där det dragande fordonet är ett efterfordon exempelvis släpvagn, kärra eller semitrailer. Det är alltså inte bara lastbilen som är utrustad med kopplingsanordning.
Med Supplement 5 för serie 01 som trädde i kraft 8 oktober 2016 infördes en del förändringar i förordningen, exempelvis:

  • Det är nu möjligt att för en fjärrmanövrerad automatisk koppling, där indikering av en dubbelt låst koppling är ett krav, låta indikering för detta placeras på sidan av fordonet i stället för endast i hytten som tidigare.

    I den nya generation kopplingsprodukter från VBG finns denna funktion som tillval när koppling monteras på till exempel släpvagn, kärra eller semitrailer, så det finns därmed möjlighet att välja en automatkoppling med fjärrmanövrering även för dessa applikationer.

Ytterligare exempel på förändringar som infördes vid samma tillfälle är:

För vissa typer av kopplingsprodukter som inte följer förordningens standard gällande krav på kompatibilitet, definierade dimensioner samt karakteristik måste produkten nu uppfylla kraven i någon befintlig nationell standard. Det produktprogram av 57mm kopplingsprodukter som finns hos VBG uppfyller kraven i den Svenska standarden SS 550000-1:2017, SS 550000-2:2017, SS 550100-1:2017 eller SS 550100-2:2017.

  • En ny klass införs i förordningen. Klass W som definierar en helautomatisk koppling. En helautomatisk koppling ska ha automatisk mekanisk sammankoppling samt integrerad automatisk sammankoppling av el och luft.

VBG Truck Equipment har produkten VBG MFC som är ett exempel på helautomatisk koppling.

Läs mer om VBG:s MFC-koppling

Vad är nytt sen 2018?

Med Supplement 7 för serie 01 som trädde i kraft 10 februari 2018 infördes en del förändringar i förordningen, exempelvis:

  • Förordningen utökades med fler fordonskombinationer för bedömning av prestandakrav (D, Dc, V och S värden) på monterad kopplingsprodukt i fordonskombinationen. Vilken kopplingsprodukt som kan användas för en sammankopplad kombination, förutom att produkten är typgodkänd är beroende på dess kopplingsprestanda. Beräkning av nödvändig kopplingsprestanda är beroende av hur många kopplingspunkter som fordonskombinationen har, totalvikt för fordonskombinationen och hur den fördelas, i vissa fal typ av fjädring och i vissa fall längd på dragstång. Ett enkelt sätt att bedöma om dina produkter uppfyller prestandakrav innan du ger dig ut på vägen är att använda VBG:s kalkylator som du hittar på vår hemsida. Kalkylatorn utför beräkningen enligt UNECE R55.

  • Förordningen utökades med möjlighet att använda Performance extension/kompensationsberäkning eller Trade-off som det också kallas. Detta är något som kan behöva tillämpas på tyngre fordonskombinationer. Ett enkelt sätt att bedöma om dina produkter behöver eller kan utnyttja Trade-off för att uppfylla prestandakrav innan du ger dig ut på vägen är att använda VBG:s kalkylator. Kalkylatorn utför beräkningen enligt UNECE R55.
Beräkna

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen