Snart kommer det nya regler för underkörningsskydd

Dela artikeln

Att underkörningsskyddet är en säkerhetsanordning för att skydda bilisten om en personbil kör in i en lastbil eller släp bakifrån, vet nog de flesta. Och varje skärpning av säkerhetskrav är välkommen, tycker nog de flesta. Men, när reglerna för underkörningsskydd nu ändras påverkas faktiskt stora delar av transportbranschen på olika sätt. Det är det kanske inte lika många som tänker på. Låt oss titta på hur de nya reglerna påverkar dig som fordonsägare eller fordonsansvarig.

Varför ändras kraven?

Trafiksäkerhetsfrågor är ständigt i fokus och olika regelverk för att öka trafiksäkerheten utvecklas ständigt. Detta gäller inte minst regelverken för tunga fordon. Godstransporter förväntas öka med 50 % fram till 2030, och därför kan vi också förvänta en ökning av den tunga fordonstrafiken. Branschen har ett stort ansvar för att bidra till en säkrare trafikmiljö, och en del i detta är att se över hur de tunga fordonen kan utrustas för att minska riskerna för skador på medtrafikanter. Det är därför kraven på underkörningsskydd kommer att skärpas.

VILKA REGLER ÄNDRAS OCH NÄR?

Hur underkörningsskydd ska vara beskaffade regleras i reglementet UNECE Regulation 58, eller R58 som vi brukar kalla det. Det här reglementet uppdateras med en ny revision som börjar gälla från och med 1 september 2019 för nya typgodkända fordon, och 1 september 2021 för nyregistrerade fordon. Men det kan finnas lokala avvikelser och överenskommelser kring övergången till de nya reglerna. 

Vad är det som är nytt?

Enkelt uttryckt ska fordonet kunna motstå högre krafter och ha en lägre markfrigång för att hindra påkörande fordon från att tryckas in under lastbilen eller trailern vid en bakändeskollision. Detta kan låta som en enkel sak, men i själva verket ställer detta stora krav på tillverkare av underkörningsskydd.

Till exempel räcker det inte längre med datorberäkningar av hållfasthet och deformation, utan underkörningsskydden måste provas i fysiska testmiljöer – med minskad tillåten vertikal deformation – för att bli godkända.

En konsekvens av regelskärpningen är att underkörningsskyddets vikt ökar. Dessutom kan utbudet av godkända underkörningsskydd komma att minska kraftigt.

Vad innebär detta för mig som ägare eller fleet manager?

Olika aktörer i branschen påverkas på olika sätt. Påbyggaren till exempel ställs inför nya måttregler och sannolikt ett minskat produktutbud. Fordonsägaren eller fleet managern har all anledning att ställa sig andra frågor, till exempel:

  • Hur förändrar den ökade vikten – och kostnaden – min transportkapacitet och i slutändan min lönsamhet?
  • Kommer de nya måtten (minskad markfrigång, minskat tillåtet överhäng etc.) att påverka fordonets funktion?
  • Vilka leverantörer kommer att kunna leverera enligt de nya reglerna?
  • Skall jag tidigare- eller senarelägga planerade nyinköp för att matcha de nya reglerna?

Vad kan man göra redan i dag?

De nya reglerna för underkörningsskydd får i praktiken olika påverkan på olika verksamheter i branschen. Oavsett hur din verksamhet ser ut, bör du redan i dag fundera på hur just du påverkas – och om det finns några negativa konsekvenser som kan undvikas genom kunskap och framförhållning.

På VBG jobbar vi ständigt med att förbättra både säkerhet och produkter. Därför lägger vi stort fokus på de nya underkörningsskydden. Vi kommer att finnas med på flera branschmässor under året, och där kommer vi bland annat att hålla öppna seminarier kring det nya regelverket och hur det påverkar branschen. Titta gärna förbi och tala med våra experter. Du har allt att vinna på att vara väl förberedd inför september 2019 då nya UNECE R58 (revision 3) träder i kraft!

Go to VBG Performance Value Calculator

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen