Hur kan vi sänka CO2-utsläppen och ändå öka transportkapaciteten?

Dela artikeln

Transportnäringen möts ständigt av nya utmaningar. Även om utmaningarna kan variera regionalt finns det ändå gemensamma frågeställningar som påverkar hela branschen, till exempel miljö- och hållbarhetsfrågor. Dessa måste lösas samtidigt som behovet av ökad vägtransportkapacitet måste tillgodoses. Ett förnuftigt sätt förbättra både miljö och kapacitet är att öka fordonens transportkapacitet. Men varför är vi inte där ännu?

Godstransporter förväntas öka med 50% fram till 2030. Samtidigt har EU-kommissionen satt som mål att reducera CO2-utsläppen med 30%. Hur ska denna ekvation gå ihop?

Det krävs helhetssyn på transportbranschen

En helhetssyn borde utvecklas för att öka samverkan mellan väg-, räls- och sjötransporter. Det gäller att optimera de olika transportslagens unika fördelar, så att ett helhetsresultat kan åstadkommas. Gränssnitten mellan de olika transportslagen måste förbättras.

Det pågår en mängd aktiviteter inom vägtransportsektorn, som idag står för 5% av den totala CO2-emissionen. Elektrifiering, förnybara bränslen, platooning, självkörande fordon och telematik är goda exempel på initiativ som genomförs för att möta utsläppsmålen.

Stor potential – men helt i skymundan

Det område som, baserat på vetenskapliga studier, ger de största reduktionerna av emissioner får tyvärr inte mycket uppmärksamhet av beslutsfattare.

High Capacity Transports reducerar emissioner med upp till 30% med minimala investeringar. High Capacity Transports betyder längre och tyngre fordonskombinationer, som bygger på redan existerande moduler inom fordonsindustrin. Det finns redan ett EU-direktiv 96/53/EC, som beskriver hur redan existerande moduler får användas. Det europeiska modulsystemet är sedan februari 2018 en del av det internationella UNECEs reglemente 55, som styr detta. Ett reglemente är nödvändigt för att säkerställa trafiksäkerhet.

Förutom reducerade emissioner per tonkilometer, så finns det ytterligare fördelar med High Capacity Transports genom minskat vägslitage och köbildningar på motorvägar.

Det är också givet att standardiserade moduler ger positiva effekter för ökad effektivitet i gränssnitten mot andra transportslag som räls och sjötransporter.

När kommer lagstiftning som medger längre och tyngre fordonskombinationer?

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen