Hur kan man minska kostnaderna för knytningsskador?

Dela artikeln

Knytningsskador kan innebära stora kostnader genom både reparationskostnader och förluster i tid. Kan dessa minskas på något sätt? Vi skulle säga ”ja” på den frågan. Genom att införa ett varningssystem för föraren i lastbilshytten kan många skadetillfällen undvikas.

Vad innebär knytning?

Vi har tidigare berättat att VBG håller på att utveckla ett förarassisterande system som bland annat ska varna föraren innan en knytningsskada inträffar. Tanken är att systemet ska hjälpa föraren att fokusera på rätt saker och vara ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet är nu klart och snart kommer vi att kunna lansera systemet och erbjuda detta som ett tillval till VBG:s kopplingssystem.

När en lastbil med släp utsätts för knytning, eller överknytning, så är det inte bara allvarligt ur säkerhetsperspektiv utan det medför även betydande kostnader.

Knytningsskador kan inträffa vid vägarbeten, byggarbetsplatser och i skogen vid timmerkörning när lastbilen backar på en trång yta och dragstången vinklas för mycket mot lastbilen så att den helt enkelt går emot andra komponenter monterade på chassiet. Det blir snabbt mekaniska skador.

Vad blir kostnadseffekterna vid knytning?

Kostnaderna kan variera en hel del men kan lätt bli mycket höga. Är skadorna dessutom återkommande så kan lönsamheten minska på flera sätt.

Kostnadseffekter vid knytningsskador

  • Reparationskostnader: 13-50 000 kr
  • Lastbilens stilleståndstid
  • Försenade kundleveranser
  • Tappade arbetstillfällen
  • Logistikplanering
  • Personalplanering


Skadas t ex gavlar, dragbalk, koppling, dragögla och dragstång så kan kostnaderna bli mellan 13 000 till 50 000 kronor – per skadetillfälle. Och detta är bara reparationskostnaderna efter att en inspektion gjorts.

Kom ihåg! Vid knytningsskador måste alltid kopplingens horisontalbult kontrolleras enligt gällande riktlinjer   "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll".

VBG Driver assist – innovation för säkerhet

VBG har alltid säkerhet som främsta ledord och i detta fall kombineras det med en innovativ lösning på ett problem som i vardagen sker i transportbranschen. VBG har gjort en undersökning bland kunder och fann att just överknytningsproblematiken är något som man skulle vilja ha hjälpmedel mot.

Utvecklingsprojektet för knytningsvarning, och guidning vid tillkoppling - VBG Driver assist, är alltså snart färdigt. Ett system som, när överknytning håller på att ske, varnar föraren i så god tid att hen hinner parera och häva situationen. På det här sättet ökas inte bara säkerheten för förare och medtrafikanter, utan man undviker också de dyrbara skadorna på fordonsekipaget som vi beskrev tidigare.

jackknifing

Ny teknologi som ger en ny säkerhetsnivå

Det nya systemet bygger på radarteknologi, vilket ger en robust och tillförlitlig lösning. Radarsensorer på var sin sida av kopplingen i kombination med reflektorer på dragstången möjliggör en mycket exakt vinkelmätning. Detta kan också användas för guidning vid tillkoppling av efterfordon.

Varning för överknytning vid backning sker med tydliga ljudsignaler i förarhytten. Det fungerar ungefär som ett backvarningssystem, desto tätare frekvens på ljudet desto närmare knytningsvinkel befinner man sig. Vinkelutslaget för när varningen ska ske bestämmer man själv vid en första kalibrering vid installation av systemet.

Kom ihåg att VBG:s "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll" alltid ska följas för en korrekt bedömning. Här finns beskrivet hur en inspektion och bedömning av en skada ska göras, samt hur service och underhåll ska utföras på rätt sätt för att produkterna ska hålla så länge som möjligt.

Vill du veta mer om vårt nya system?
Kontakta säljare

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen