10 tips för säker körning på vintervägar

Dela artikeln

Vinterväglag ställer stora krav på förarens kunskaper och riskbedömningsförmåga. Hur ska du som förare agera för att trots skiftande väglag och andra säsongsberoende faktorer köra så trafiksäkert som möjligt?

Väder påverkar din arbetsdag

Tänk på att vid en körning kan du behöva förhålla dig till flera olika väder- och väg omständigheter. Vägens egenskaper och vädret kan variera enormt mycket under en körning om du till exempel kör från Helsingborg till Gävle. Faktorer som påverkar din arbetsdag som ej går att kontrollera är exempelvis nederbörd, kyla, väghållning, halka och mörker. Stora och snabba temperaturvariationer bidrar till att vägbanan och dess egenskaper förändras. Förändringarna kan ske snabbt och göra det svårt för driftentreprenören att hinna agera med rätt insatser i rätt tid.

Anpassa din tidsplan till rådande körförhållanden och se till att ha marginalerna på din sida för att hantera eventuella framkomlighetsproblem.

Minimera olycksriskerna vid vinterväglag

Transportstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utreda omfattningen av olyckor med korta dragbilar med påhängsvagn och föreslå säkerhetshöjande åtgärder riktat mot dessa fordon. I den utredningen framkom det att en faktor som sannolikt har stor betydelse i samband med dessa olyckor är förarnas kunskap om risker som kan uppstå på vintervägar. Det är flest EU-trailers med 2 axlade dragbilar som har större svårigheter vad gäller framkomlighet vid vinterväglag. Samma fordonstyp står för 53 % av olyckorna på de svenska vägarna enligt samma utredning. Utredningen konstaterar även att det är av yttersta vikt att vägbanan har så bra väglag som möjligt under vintertid. Vilket är en utmaning för de driftentreprenörer som ansvarar för delar av Sveriges vägnät de dagar då det kommer mycket nederbörd eller temperaturen snabbt förändras.

Planera för det oväntade

Ett sätt att minska risker och stress är att noggrant tänka igenom och planera arbetsdagen. Att en stressad förare ökar riskerna i trafiken är välkänt. Så ta möjligheten att planera det du kan. Dels för att din arbetsdag ska bli mindre stressig och mer trafiksäker för dig, men också för dina medtrafikanter.

10 tips för att TA DIG FRAM SÄKERT PÅ VINTERVÄGAR

  1. Anpassa hastigheten till rådande väglag.
  2. Säkerställ att vinterdäcken är i toppskick.
  3. Håll avstånd med extra goda marginaler.
  4. Tänk extra noga över lastfördelningen när ni kör på vinterväglag.
  5. Sopa bort snö och gör flak och tak isfria.
  6. Var förberedd. Ha med varma kläder och skor, man vet aldrig vad som händer i trafiken.
  7. Se till att synas i vintermörkret med reflexer.
  8. Händerna på ratten – gäller året runt!
  9. Halkolyckor på flak och stegar är tyvärr vanligt under vintermånaderna – så se upp var ni sätter fötterna.
  10. Ta det lugnt. Ingen last i världen är viktigare än ert eget eller någon annans liv.

 

Vill du ha fler tips på hur du kan bidra till ökad säkerhet på våra vägar och samtidigt öka ditt välmående?

5 tips för att må bra i förarhytten

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen