Dela artikeln

Vad gör VBG's Performance Value Calculator?

Kanske tillhör du dem som använt VBG:s beräkningsmoduler för att beräkna prestandavärden för kopplingsutrustning? Vi vet att dessa moduler har varit ett mycket uppskattat hjälpmedel genom åren, och de har använts av allt ifrån lastbilsköpare och påbyggare till myndigheter. Våra tidigare beräkningsmoduler är uppdaterade efter det nya regelverket R55 och dessutom ihopslagna till en enda användarvänlig applikation, VBG Performance Value Calculator. Låt oss titta lite närmare på denna och varför den finns.

Varför behövs prestandavärden?

Genom att vi har ett faktiskt mått på kopplingsutrustningens prestanda kan vi bedöma om den håller för den tilltänka användningen och undvika att en alltför klen utrustning används, med olycksrisk som följd. Att ha tillräckliga prestandavärden är helt enkelt en säkerhetsfråga som skapar trygghet både för föraren, fordonsägaren och medtrafikanterna – även om de flesta vanliga bilförare inte har en aning om detta.

pvc

En titt i backspegeln

Historiskt dimensionerades kopplingsutrustning genom praktiska erfarenheter. Om något gick sönder gjorde man förändringar och förstärkningar, man helt enkelt provade sig fram. Detta var inget större bekymmer så länge lastvikterna var låga, men utvecklingen har sedan dess drivits framåt med allt högre fordonsvikter och allt högre krav på säkerhet.

VBG:s grundare, Herman Krefting, insåg tidigt vikten av att produkterna är trafiksäkra, så han började på 1950-talet utveckla provmetoder för att säkerställa att utrustningen skulle hålla över tid. Ett mått för utrustningens hållbarhet är just prestandavärdena.

Än i dag sätter VBG säkerheten i främsta rummet, och därför har vi också genom åren hjälpt till – oavsett vem användaren är – att öka säkerheten genom att tillhandahålla olika beräkningsmoduler. Dessa har syftat till att säkerställa att det är tillräckligt kraftiga kopplingar – oavsett fabrikat – på fordonen som rullar ute på vägarna.

Vad är det man beräknar egentligen?

Om man känner till dragfordonets och släpvagnens respektive totalvikt, kan man beräkna den dynamiska kraft i längdled som uppstår i fordonskombinationen. Denna kraft anges i D-värdet.

Om efterfordonet däremot är en kärra med stel dragstång, kommer det även att uppstå en vertikal kraft i kopplingen. Denna anges i V-värdet, vilket också påverkas av fordonets fjädringstyp. Men även D-värdet påverkas i det här fallet, och anges därför som Dc-värdet (Centre Axle trailer). Dessutom tillkommer den statiska stödlasten som antas vara max 1000 kg.

För den ovane kan det bli ganska komplicerade beräkningar för att få fram vilka prestandavärden (D, Dc, V) utrustningen måste ha. Det är just de här beräkningarna du enkelt kan göra i VBG Performance Value Calculator. Och du slipper risken att räkna fel ...

VBG:s grundare, Herman Krefting, insåg tidigt vikten av att produkterna är trafiksäkra, så han började på 1950-talet utveckla provmetoder för att säkerställa att utrustningen skulle hålla över tid.

Alla beräkningar i ett användarvänligt gränssnitt

Nya VBG Performance Value Calculator är inte bara en enkel räknesnurra. Du kan också:

  • Beräkna de prestandavärden som krävs för din tilltänkta fordonskombination.
  • Utvärdera din befintliga utrustning för att säkerställa att den håller för fordonskombinationen.
  • Jämföra och utvärdera olika alternativa fordonskombinationer när du står i valet och kvalet.
  • Göra trade-off-beräkningar.
  • Beställa intyg på att din utrustning håller måttet genom trade-off.


På det här sättet tar vi nu nästa kliv mot att öka säkerheten på vägarna och göra det tryggt och enkelt för olika användare att beräkna prestandavärden. Jag hoppas och tror att du kommer att få mycket nytta av applikationen.

Go to VBG Performance Value Calculator

P.S. Du får aldrig välja utrustning med lägre prestandavärden än de beräknade. Däremot kan du gärna välja högre än nödvändigt. Ju högre prestanda på utrustningen, desto större är din säkerhetsmarginal. Och säkerhet är A och O.

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen