Dela artikeln

KNYTNINGSVARNING – INNOVATION FÖR SÄKERHETS SKULL

Knytningsskador kan inträffa i flera olika transportsammanhang och kostnaderna för dessa kan naturligt bli höga. Finns det sätt att undvika att skadorna inträffar?  

När en lastbil med släp utsätts för knytning, eller överknytning, så är det inte bara allvarligt ur säkerhetsperspektiv, ingen vill möta en kärra eller släpvagn som har separerat från dragande fordon, utan det medför även betydande kostnader.

Knytningsskador kan inträffa vid vägarbeten, byggarbetsplatser och i skogen vid timmerkörning när lastbilen backar på en trång yta och dragstången vinklas för mycket mot lastbilen så att den helt enkelt går emot andra komponenter monterade på chassiet. De blir snabbt mekaniska skador.

Kostnaderna kan variera men ett är säkert att det finns risk för att de blir höga. Om du skadar t ex gavlar, dragbalk, koppling, dragögla och dragstång så kan kostnaderna bli allt emellan 13 000 till 50 000 kronor – per skadetillfälle. Och detta är bara reparationskostnaderna efter att en inspektion gjorts.

Vid knytningskador måste alltid kopplingens horisontalbult kontrolleras enligt gällande riktlinjer "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll".

Till detta tillkommer sedan lastbilens stilleståndstid som drar med sig andra problem som förlorade arbetstillfällen, försenade kundleveranser, logistikplanering och personalfrågor etc.

VBG gjorde en undersökning bland kunder och fann att just överknytningsproblematiken är något som man skulle vilja ha hjälpmedel mot.

Knytningsvarning – innovation för säkerhets skull

VBG har alltid säkerhet som främsta ledord och i detta fall kombineras det med en innovativ lösning på ett problem som i vardagen sker i transportbranschen.

Ett av våra utvecklingsprojekt är ett system för just knytningsvarning. Alltså ett system som, när överknytning håller på att ske, varnar föraren i så god tid att han hinner parera och häva situationen. På det här sättet ökas inte bara säkerheten för förare och medtrafikanter, utan man undviker också de dyrbara skadorna på fordonsekipaget som vi beskrev tidigare.

vbg_knytning_fb_li_hs_1200x628

Kom ihåg att VBG’s "Riktlinjer för inspektion, service och underhåll" alltid ska följas för en korrekt bedömning. Här finns beskrivet hur en inspektion och bedömning av en skada ska göras, samt hur service och underhåll ska utföras på rätt sätt för att produkterna ska hålla så länge som möjligt.

 

Läs också: ”Nytt system som varnar om överknytning”

Kontakta en expert

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen