Dela artikeln

Vad är knytning eller överknytning?

Det som vanligtvis kallas knytning eller överknytning i lastbilsbranschen är något man helst vill undvika både ur ett säkerhets- och kostnadsperspektiv.

Lastbilar med släp eller kärra kan i vardagen utsättas för en hel del situationer som kan vara mer eller mindre besvärliga att hantera.

Knytning, eller överknytning, är just en sådan. Innebörden är att släpet så att säga knyter sig mot lastbilen i en för snäv vinkel. Vidare kan det bli kostsamt om delar av fordonen blir skadade vid själva knytningen, både med reparationskostnader och stilleståndstid.

Hur och när uppstår en knytning?

Vid körning vid halt väglag i framdrift men också vanligt när man backar. Kan vara till exempel när man inte vill koppla isär fordonen utan vinklar, från släpvagnen eller kärran, för att kunna tippa av lasten över dragstången, detta sker alltid vid backning. Det kan också hända när man befinner sig på en trång vändplan och måste knyta ekipaget för att komma runt, inne i skogen när man hämtar timmer eller vid entreprenadkörning som t ex vid vägarbeten och byggarbetsplatser.

Det går inte att till 100% veta vid vilken vinkel knytningsskador uppstår, eller vid vilken vinkel man inte längre kan kompensera och rädda situationen, eftersom det helt beror på hur byggnationen ser ut på bilen.

Läs också om kostnader kring knytning i vår kunskapsblogg ”Vad innebär skador och reparationer vid knytning?

Har du frågor om knytning/överknytning och hur det kan påverka ditt fordon så kan du kontakta oss så hjälper någon av våra experter dig.

Kontakta en expert

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen