Hur och varför testas kopplingsprodukter?

Dela artikeln

Varje dag transporteras allt från mat och mediciner till byggmaterial och elektronik på våra vägar. Utan lastbilar skulle Sverige stanna. För att hålla samhället rullande krävs trafiksäkra transporter.  

Kopplingsutrustningen måste fungera som det är tänkt med avseende på prestanda och egenskaper för att garantera säkerhet för föraren och medtrafikanterna. Vi på VBG sätter säkerheten framför allt. Därför testas och godkänns alla våra produkter för sammankopplade transporter innan de får tas i bruk på våra vägar.

Kopplingsprodukter som berörs av UNECE R55

Dragbalk, bygelkoppling, dragögla och dragstång är produkter som sammantaget kallas kopplingsprodukter. För att få använda kopplingsprodukter i en lastbilskombination för transport på väg över [30kph] så krävs att kopplingsprodukten är typgodkänd enligt UNECE R55. Detta är något som vi bland annat skrivit om tidigare

Varför mekanisk provning?

Enligt regelverket så skall produkten i sin godkännandeprocess genomgå en mekanisk provning för att säkerställa dess prestandavärde och utmattningsegenskaper. Detta mekaniska prov genomförs bland annat genom dynamisk provning längsled eller i kombination av längsled och vertikalled. Det dynamiska provet skall utföra 2 miljoner cykler och efter genomfört prov får produkten inte påvisa några sprickor i materialet.

Finns det undantag som inte behöver testas fysiskt för att bli godkänd?

I regelverket finns ett undantag beskrivet för enkla konstruktioner som inte kräver någon form av mekanisk provning utan i stället kan godkännas genom beräkning. Huruvida produkten är en enkel konstruktion är något som godkännande myndighet avgör. Undantaget för enkla konstruktioner är något som godkännande myndighet skall använda mycket restriktivt, men det förekommer kopplingsprodukter på marknaden som blivit godkända genom beräkning. Dock ska beräkningsgodkänd konstruktion uppfylla samma kvalitetskrav som ställs vid mekanisk provning, om myndighet är tveksam skall alltid mekanisk provning användas.

Hur länge gäller provresultaten?

En annan del av regelverket beskriver att produktionen av kopplingsprodukten måste säkerställas över tid. Detta genomförs genom uppföljande kontroll av material och ny mekanisk provning av produkten, detta kallas Conformity of production (COP). Som producent genomförs COP med löpande periodicitet beroende på produktionsvolym och godkännande myndighet kan kräva COP när de önskar i normalfallet var 24:e månad.

För produkter som är godkända genom beräkning så genomförs inte mekanisk provning vare sig vid godkännande eller vid uppföljande kontroll.

Säkerhet och ansvar

VBG har sedan 80-talet investerat, och löpande utvecklat kompetens i egen provningskapacitet, så för oss på VBG är det standard att alltid genomföra mekanisk provning av våra produkter för att säkerställa högsta trafiksäkerhet på våra vägar.

Tänk på att kopplingsprodukterna är den enda länken mellan dragande och draget fordon!

En skärpning i uppföljning av godkännande myndighet har visat på att det finns tveksamheter kring produkter som har beräkningsgodkänts och myndigheterna har nu förtydligat hur de kommer att arbeta framöver. En produkt av enklare konstruktion kan fortsatt godkännas genom beräkning, men produkten skall också klara ett mekaniskt prov vid uppföljande kontroll (COP).

Dynamisk provning bekräftar eller ger input till beräkningar samt processgenomförande. För VBG är det självklart att prova dynamiskt både vid utveckling samt löpande produktion för att säkerställa att det inte finns avvikelser.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta säljare

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen