Dela artikeln

Nytt system som varnar för överknytning

Överknytning, eller s.k. jackknifing, är en risksituation där det inte bara är fordonet som riskerar att skadas, utan även föraren och medtrafikanterna kan utsättas för stora risker. I synnerhet om föraren inte lyckas reda ut situationen. Men nu kommer nästa generations varningssystem som förbättrar säkerheten avsevärt.

Knytningsvarning – innovation för säkerhets skull

På VBG arbetar vi ständigt med att utveckla innovativa lösningar som ska underlätta vardagen för alla som kommer i kontakt med våra kopplingslösningar. Säkerhet och ansvar är våra främsta ledord under utvecklingsarbetet.

Ett av våra utvecklingsprojekt, som pågått i flera år och nu är i sin slutfas, är ett system för knytningsvarning. Alltså ett system som, när överknytning håller på att ske, varnar föraren i så god tid att han hinner parera och häva situationen. På det här sättet ökas inte bara säkerheten för förare och medtrafikanter, utan man undviker också dyrbara skador på fordonsekipaget.

Ny teknologi ger ny säkerhetsnivå

Det nya systemet bygger på radarteknologi, vilket ger en robust och tillförlitlig lösning. Radarsensorer i kombination med reflektorer på dragstången möjliggör en mycket exakt vinkelmätning. Denna kan också användas för guidning vid tillkoppling av efterfordon. Funktionen/tekniken kommer också att användas för upptäckt av bakomvarande hinder, t.ex. lastkajer eller personer.

Varning för överknytning eller bakomvarande hinder sker med olika ljudsignaler i förarhytten. Föraren får också meddelande om systemet är ur funktion. För optimal funktion och användarupplevelse kommer systemet att kommunicera och samverka med VBG:s användargränssnitt och övriga komponenter, t.ex. koppling och underkörningsskydd.

jackknifing

Välkommen att tycka till 

Kontakta oss gärna med frågor, funderingar eller andra åsikter. Du kan faktiskt vara med och påverka nästa generations kopplingslösningar. Din åsikt är viktig för oss!

 

 

 

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen