Hur blir vägtransporterna effektivare och rättvisare?

Dela artikeln

HCT och det kommande mobilitetspaketet var några av många ämnen som avhandlades under Elmias digitala event, Vägtransportfokus. Båda områdena påverkar trafiksäkerheten och transporteffektiviteten i hög grad. 

Påbyggnad  2021


Nyfiket fokus på vägtransporter var det när Elmia ihop med LFG, Lastfordonsgruppen, anordnade det digitala eventet, Påbyggnad 2021 i samband med Vägtransportfokus, i början av juni. Eventet kan ses som ett komplement till Elmia Lastbil som inte går av stapeln i Jönköping förrän 2022 pga rådande pandemiomständigheter, men troligen är det starten på en återkommande aktivitet.

Livesändningen var öppen för alla och man kunde enkelt klicka in sig och lyssna på de områden man var speciellt intresserad av under de fullspäckade dagarna. VBG hade också en del i agendan, vi berättade om vår verksamhet i stort och kunde också så smått berätta om kommande nya kopplingsprodukter.

Två ämnen tyckte vi var extra intressanta;

 1. ”Nuvarande status och framtida utvecklingsmöjligheter för HCT transporter i Sverige”.
 2. ”Hur påverkar mobilitetspaketet kör- och vilotiderna samt färdskrivarlagstiftningen?”

HCT transporter

Det första ämnet kring HCT transporter gav oss en uppdatering i hur Trafikverket ser på utbyggnaden av BK4 vägnätet (BK1 med max bruttovikt på 64 ton ska utvecklas till BK4 med max bruttovikt på 74 ton). Målet är att 70-80% av Sveriges vägar ska upplåtas för detta inom en 12-års period. Vid årsskiftet 2020/2021 var 26% av det statliga vägnätet BK4 klassade.

Norden ligger långt fram i utvecklingen och de som är längst fram är Finland som sedan 2019 tillåter 76 tons fordon och med en längt på 34,5m.

När sedan vägarna är anpassade så måste också själva transporterna effektiviseras, vikt- och platsbesparande utveckling och åtgärder står högt i fokus hos många aktörer i branschen.

När man summerar fördelarna HCT utvecklingen ger så blir det en ansenlig nytta;

 • Stora samhällsekonomiska vinster, det är mycket lönsamt att upplåta de första 450 milen till BK4, man räknar med ett nettovärde för detta på 10-14 miljarder kronor.
 • Stora klimatnyttor till en i sammanhanget mycket låg kostnad.
 • Sannolikt positiva trafiksäkerhetseffekter på det aktuella vägnätet.
 • Stora effektivitetsvinster för svenskt näringsliv.

Trafikverket har skrivit en rapport som heter ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet” och där kan man ta del av detaljer kring målsättning och utveckling.

VBG har också skrivit en hel del kring HCT så är du intresserad så finns det fler bloggar på temat att ta del av på VBG’s hemsida.

 Hur påverkar mobilitetspaketet kör- och vilotiderna samt färdskrivarlagstiftningen?

Med det nya mobilitetspaketet kommer transporterna att bli rättvisare. Idag finns ett antal utmaningar med transporter över landsgränserna i Europa och dessa kommer att minska i och med en större datatransparens för myndighetskontroller. Förhoppningsvis leder det också till en bättre och säkrare arbetsmiljö för föraren oavsett vart åkeriet utgår ifrån.

Tekniska nyheter som kommer är G2V2 färdskrivare (Generation 2, version 2), funktioner som ingår:

 • Position varje gång ett fordon passerar en ny landsgräns.
 • ITS som standard.
 • En 3:e källa till rörelse kommer att krävas (inte klart än vad), idag används GPS position, givare på växellådan.
 • Nya kort kommer att underlättas.
 • Färdskrivaren måste kunna uppdateras med ny mjukvara.
 • Data, samlas ihop 1 gång/min och packas ihop till ett paket som myndigheterna kan läsa av vid behov.

Nya krav på föraren:

 • Registrera om transporten gäller gods eller person.
 • Registrera sjukdagar, semester etc.
 • Kraven på uppgifter en förare ska ha med sig för vägkontroll ändras från 28 dgr till 56 dgr samt innevarande dag, f rom 31 dec 2024.
 • Manuellt registrera gränsövergångar f rom 1 Jan 2022.

Nya krav vid kontroll på väg:

 • Senast 21 aug 2024 ska kontrollmyndigheten ha tillgång till utrustning för tidig upptäckt (fjärravläsning DSRC).
 • Överskriden körtid läggs till utöver de tidigare överföringskraven för fjärravläsning.
 • Kontrollmyndigheten får ersätta plomber som brutits vid en vägkontroll av fordonet.
 • Kontroll av WTD (Vägarbetstidslagen) ska utföras.

 • Alla åkerier i Europa ska ingå i ett riskbedömningssystem. Detta ska ligga till grund för kontroller, så polisen kommer att kunna stoppa utländska fordon och genom ett register enkelt kunna se en riskkvalificering för att bedöma om en djupare kontroll behöver utföras.

 • Alla internationella transporter med fordon understigande 2,5T måste f rom 1 juli 2026 utrustas med färdskrivare.

Viktiga datum:

Senast 21 aug 2023 ska G2V2 installeras i nyregistrerade fordon

Senast 21 aug 2025 ska G2V1 ersättas av G2V2 för alla internationella transporter.

 

Kontakta en expert

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen