Hur blir du Lönsam med rätt ytbehandling?

Dela artikeln

Ett lastfordon består till stor del av stål och det har en naturlig fallenhet att vilja rosta. Man kan kalla det för korrosion, oxidering eller till och med för en elakartad frätskada på stålet. Denna frätskada kan bli en kostsam historia som påverkar många branscher. Ungefär 3 % av världens samlade BNP, beräknas årligen gå till spillo på grund av rostangrepp! Det finns därför anledning till att försöka undvika rost. En viktig nyckel till minskad korrosion är ytbehandling. Ju bättre ytbehandling, desto mindre rostangrepp och därmed längre livstid för stålkomponenten.

Varför ytbehandling?

Ytbehandling är olika metoder för att få material och utrustning att uppnå vissa egenskaper. Dessa egenskaper kan vara helt olika, och vilken eller vilka som är viktiga beror på det sammanhang som komponenten ska användas i. Det kan vara kosmetiska egenskaper – att ytan ska se snygg ut – eller funktionella egenskaper, till exempel att ytan ska motstå både rost och hårt slitage. När det gäller lastfordon vill man uppnå alla dessa egenskaper. Fordonet är ju en del av transportverksamhetens ansikte utåt och därför är en hög finish på komponentytorna önskvärd, samtidigt som stor slittålighet och motståndskraft mot rost gör att den totala ägandekostnaden blir lägre – komponenterna håller helt enkelt längre innan skador måste åtgärdas eller de måste bytas ut.

 

Ungefär 3 % av världens samlade BNP, beräknas årligen gå till spillo på grund av rostangrepp.

vad är en bra ytbehandling?

I fordonsbranschen förekommer olika typer av ytbehandling för olika komponenter. Vissa tillverkare väljer en enkel och billig ytbehandling av sina produkter för att hålla priset nere, medan andra ställer högre krav för att kunna leverera en mer hållbar produkt. Detta kräver då en dyrare ytbehandlingsprocess som ofta görs i flera steg.

För att tillgodose de allra högst ställda kraven inom fordonsbranschen krävs komplexa processer. Eftersom vi på VBG har en affärsmodell som innehåller ett erbjudande om branschens högsta krav på slittålighet, korrosionsskydd och finish, får våra produkter sitt utseende och sin slitstyrka genom en komplex och unik ytbehandlingsprocess.

vbg:s ytbandling skapar mervärden

Ytbehandlingen av VBG-produkterna är egentligen ett lacksystem som har två uppgifter:

  • Korrosionsskydd
  • Vidhäftning av färg

 

”Syftet med vårt lacksystem är att skapa mervärde för våra kunder där våra produkter, i den utsatta miljön de befinner sig, säkras funktionalitet över hela levnadscykeln” 

 

För att skapa bästa tänkbara korrosionsskydd, slittålighet och hög finish går plåtdetaljerna igenom en komplicerad flerstegsprocess:

1. mekanisk förbehandling

Genom blästring rensas ytan från föroreningar som kan uppstå vid laserskärning och svetsning. Efter blästringen är ytan ren och förberedd för den kemiska processen.

 

2. kemisk förbehandling

Den kemiska förbehandlingen sker i hela 10 steg. Under den här processen omvandlas ytan genom så kallad zinkmanganfosfatering, där zinkinnehållet förstärker korrosionsskyddet och fosfatkristallerna ökar vidhäftningsförmågan.

 

3. ed-behandling (grundfärg)

Detta är det första steget i lackeringen där den svarta grundfärgen (primer) läggs på genom ED-behandling. Primern innesluter nu zinkmanganfosfateringen och förstärker korrosionsskyddet ytterligare. Nu är förutsättningarna optimala för slutlackering.

 

4. pulverlackering (topplack)

Pulverlacket appliceras via friktionsuppladdning och härdas därefter i ugn. Detta ger en hård, slitstark och stenskottsbeständig yta som också motstår solblekning. På det här sättet behåller ytan sin höga finish under många år framöver.

 

kvalitet som lönar sig 

En ytbehandling av högsta klass, ger i praktiken bättre Return On Investment (ROI) och sänker den totala ägandekostnaden jämfört med enklare ytbehandling.

Redan när fordonet lämnar VBG;s monteringsfabrik kommer ytorna att bättre motstå påfrestningar som mekaniskt slitage och stenskott, jämfört med komponenter med enklare ytbehandling. Dessutom kan du påräkna betydligt längre livstid – med bibehållen finish, vilket är positivt också för andrahandsvärdet.

Ytbehandling i världsklass är helt enkelt en investering som lönar sig.

 

Vill du veta mer eller har frågor om vår ytbehandling?

Kontakta en expert

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen