Fordonsdiagnostik förr, nu och i morgon

Dela artikeln

När du lämnade in din lastbil på verkstaden senast, tänkte du på vad verkstadens historia har gått igenom? Vilka stora tekniksteg som tagits och hur det har underlättat arbetet och gjort transportverksamheten säkrare genom nya system som minskat felsökningstid och ökat träffsäkerheten för en korrekt analys.

Vad innebär fordonsdiagnostik?

Anledningarna till att besöka verkstaden med din lastbil kan vara flera, men sannolikt är det för att göra periodiskt underhåll eller reparera ditt fordon. Ibland är orsaken till felet inte uppenbar utan felsökning krävs för att förstå vad som måste åtgärdas. Felsökning kan bestå i att leta efter missljud, förstå varför ett slitage uppkommit eller att med avancerade diagnostikverktyg identifiera ett elektriskt fel som påverkar lastbilens funktion, kanske så allvarligt att fordonet inte kan framföras. För detta arbete krävs det god kunskap om lastbilens system, uppbyggnad och ibland stor erfarenhet för att kunna slutföra arbetet på din lastbil. Denna kunskap och erfarenhet måste finnas hos din verkstad.

Visste du att ett modernt fordon idag kan innehålla 100 datorer som måste fungera för att du skall kunna köra mellan A och B på ett säkert sätt?

 

Diagnostik eller felsökning kan för fordonsteknikern betyda att använda alla sina sinnen, syn, hörsel, lukt, känsel, kanske inte så ofta smak men det kan nog förekomma det med. Ibland tänker jag att just fordonstekniker har magi som ett eget sjätte sinne, men det är nog snarare kompetens och erfarenhet. Ett fordon är en komplex produkt som innehåller flera tekniska genrer såsom mekanik, pneumatik, hydraulik, elektronik, ibland kombineras detta till mekatronik.

För fordonsverkstaden har detta genom historien inneburit många olika tekniksteg och ställt höga krav i form av kompetenser, verktyg, utbildning, lokaler för att på ett professionellt och effektivt sätt fortsätta att laga och reparera ett fordon. Har detta varit enkelt för verkstäder och mekaniker att hantera i sin vardag? Med all säkerhet inte.

Hur har utvecklingen gått framåt?

I begynnelsen kunde de flesta arbeten på lastbilen utföras med hjälp av enklare verktyg som skruvmejsel, skiftnyckel, spett och slägga. Det var mekanikerns händer och huvud som avgjorde om arbetet blev lyckat och hållbart. Som allt annat så utvecklas tekniken och med åren har datorer blivit en naturlig del av fordonets system. Detta för att se till att motorerna får en effektiv förbränning för att spara teknik och miljö. Datorerna gör det även möjligt för dig som förare att få en bekväm och säker tillvaro när du kör lastbilen. Hur ofta använder du Cruise control t ex?

Den ökande mängden av datorer, sensorer och elektronik för att kontinuerligt göra lastbilen säkrare, effektivare och mer användarvänlig, skapar mycket jobb för verkstäderna när systemen inte fungerar. Skruvmejsel och skiftnyckel behövs fortfarande, men felsökningen kräver – förutom de 5 naturliga sinnena – numera också användande av någon form av diagnostikverktyg. När verktyget ansluts till fordonets diagnostikuttag kan det ”prata” med bilens datorer och ställa frågor om status.

  • Har lastbilen några kända fel i sig?
  • Lämnar sensorerna rimlig information till fordonets övriga system?

 

Ibland krävs det att lastbilens dator behöver uppdateras med ny mjukvara vilket görs med diagnosverktyget eller en inbyggd tjänst i fordonet, som med din telefon eller dator där hemma. På samma sätt som för telefonen så kan hårdvaran innehålla fler funktioner än vad det ännu finns tillgänglig mjukvara för, eller också kan mjukvaran göras ännu smartare för att systemets funktion skall bli säkrare, effektivare eller ge dig en bättre upplevelse. System samverkar i lastbilen, om en av datorerna uppdateras med ny mjukvara så kräver övriga datorer också en anpassning. Ja ni förstår, fordonsteknikerna måste ha god kunskap om fordonets uppbyggnad för att kunna utföra ett bra jobb.

Men är det nödvändigt med denna teknikutveckling? Jag tror det, vi vänjer oss snabbt vid nya funktioner som vi igår inte visste att vi behövde. Men idag så skulle vi inte se det som ett alternativ att välja bort, så ja utvecklingen behöver gå framåt.

Vad händer sen?

Vad ser vi framåt? Självkörande lastbilar? Ja, förmodligen är det något vi kommer att uppleva i större skala inom de närmaste årtiondena. För att fordon ska kunna bli självkörande så förstår vi att allt vi som förare av fordonen utför idag kommer att behöva ersättas på något sätt.

Fram till den dag vi har självkörande autonoma fordon, fullt automatiserade, så kommer dagens icke självkörande fordon kontinuerligt och ständigt att utvecklas med nya funktioner som till slut leder till självkörande och automatiserade transporter. I denna spännande mellantid så kommer detta att göra vardagen enklare och effektivare för oss i transportbranschen. Verkstäderna och fordonsmekanikerna kommer att behöva ta ytterligare diagnosutvecklingssteg för att se till att våra lastbilar är igång på vägarna.

Till reservdelsportalen

 Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen