Därför påverkar ytbehandlingen din lönsamhet

Dela artikeln

Det mesta på lastfordon är gjort av stål, och stål rostar förr eller senare. Vissa tänker kanske att några små rostfläckar här och där inte gör mer skada än att det ser tråkigt ut, men rost är faktiskt en kostsam historia som påverkar alla länder och branscher. Ungefär 2,5 biljoner USD, eller ca 3 % av världens samlade BNP, beräknas årligen gå till spillo på grund av korrosion! Det finns alltså mycket pengar att spara genom att undvika rost. Och en nyckel till minskad korrosion är ytbehandling. Ju bättre ytbehandling, desto mindre rostangrepp och därmed längre livstid för stålkomponenten.

Varför ytbehandling?

Ytbehandling är olika metoder för att få material och utrustning att uppnå vissa egenskaper. Dessa egenskaper kan vara helt olika, och vilken eller vilka som är viktiga beror på det sammanhang som komponenten ska användas i. Det kan vara kosmetiska egenskaper – att ytan ska se snygg ut – eller funktionella egenskaper, till exempel att ytan ska motstå både rost och hårt slitage. När det gäller lastfordon vill man uppnå alla dessa egenskaper. Fordonet är ju en del av transportverksamhetens ansikte utåt och därför är en hög finish på komponentytorna önskvärd, samtidigt som stor slittålighet och motståndskraft mot rost gör att den totala ägandekostnaden blir lägre – komponenterna håller helt enkelt längre innan skador måste åtgärdas eller de måste bytas ut.

 

Cirka 3 % av världens samlade BNP går till spillo på grund av korrosion

Vad är en bra ytbehandling?

För den oinvigde kan det låta som att det ”bara” handlar om lite rostskyddsmedel och färg, men i praktiken kan ytbehandling vara både tidsödande och komplicerat. Det är helt enkelt de krav man ställer på slutresultatet som avgör vilken process som är bra eller mindre bra och hur väl kraven uppfylls.

I fordonsbranschen förekommer olika typer av ytbehandling för olika komponenter. Många tillverkare väljer en enkel och billig ytbehandling av sina produkter för att hålla priset nere, medan andra ställer högre krav för att kunna leverera en hållbarare produkt. Detta kräver då en dyrare ytbehandlingsprocess som ofta görs i flera steg.

För att tillgodose de allra högst ställda kraven krävs komplexa flerstegsprocesser. Eftersom vi på VBG ställer branschens högsta krav på slittålighet, korrosionsskydd och finish, får våra produkter sitt utseende och sin slitstyrka genom en komplex och unik ytbehandlingsprocess.

VBG:s ytbehandling – med resultat i världsklass

Ytbehandlingen av VBG-produkterna är egentligen ett lacksystem som har två uppgifter:

  • Korrosionsskydd
  • Vidhäftning av färg

 

”Syftet med vårt lacksystem är att skapa mervärde för våra kunder där våra produkter, i den utsatta miljön de befinner sig, säkras funktionalitet över hela levnadscykeln” 

 

För att skapa bästa tänkbara korrosionsskydd, slittålighet och hög finish går plåtdetaljerna igenom en komplicerad flerstegsprocess:

1. Mekanisk förbehandling

Genom blästring rensas ytan från föroreningar som kan uppstå vid laserskärning och svetsning. Efter blästringen är ytan ren och förberedd för den kemiska processen.

 

2. Kemisk förbehandling

Den kemiska förbehandlingen sker i hela 10 steg. Under den här processen omvandlas ytan genom så kallad zinkmanganfosfatering, där zinkinnehållet förstärker korrosionsskyddet och fosfatkristallerna ökar vidhäftningsförmågan.

 

3. ED-behandling (grundfärg)

Detta är det första steget i lackeringen där den svarta grundfärgen (primer) läggs på genom ED-behandling. Primern innesluter nu zinkmanganfosfateringen och förstärker korrosionsskyddet ytterligare. Nu är förutsättningarna optimala för topplackering.

 

4. Pulverlackering (topplack)

Pulverlacket appliceras via friktionsuppladdning och härdas därefter i ugn. Detta ger en hård, slitstark och stenskottsbeständig yta som också motstår solblekning. På det här sättet behåller ytan sin höga finish under många år framöver.

 

Kvalitet som betalar sig 

En ytbehandling av högsta klass, ger i praktiken bättre return on investment (ROI) och sänker den totala ägandekostnaden jämfört med enklare ytbehandling.

Redan när fordonet lämnar monteringen kommer ytorna att bättre motstå påfrestningar som mekaniskt slitage och stenskott, jämfört med komponenter med enklare ytbehandling. Dessutom kan du påräkna betydlig längre livstid – med bibehållen finish, vilket är positivt också för andrahandsvärdet.

Ytbehandling i världsklass är helt enkelt en investering som betalar sig.

 

Vill du veta mer eller har frågor om vår ytbehandling?

Kontakta en expert

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen