Dela artikeln

Säkerheten framför allt i 70 år

I samband med 70 årsjubileet lanseras den smarta generationens kopplingar för att öka säkerheten och hållbarheten på våra vägar. Säkerhet, hållbarhet och innovation är sedan starten VBG:s ledord.

Trafiksäkerheten i fokus för Herman Krefting

Året är 1951 när Herman Krefting, grundar företaget Vänersborgskopplingen, ursprunget till dagens VBG. Under denna tid i Sverige går industrin för högvarv och större mängd gods transporteras på de svenska vägarna.

Det svenska vägnätet, som vid denna tid, höll för låg standard var en bidragande faktor till att många haverier inträffade. Ytterligare en faktor var den att kopplingarna mellan dragvagnar och släp var alldeles för klena och inte anpassade till de nordiska kraven. Detta är något som engagerar Herman, som är en mycket engagerad samhällsmedborgare och intresserad av just trafiksäkerhetsfrågor. Med sin tekniska kompetens och kunskap ser han möjligheter för att utveckla säkrare vägtransporter.

”Det finns inget farligare än en herrelös släpvagn” är ett citat som Herman lär ha sagt när han startade igång sin verksamhet. Viljan att skapa ett säkrare samhälle har följt med VBG sedan starten och är fortfarande företagets drivkraft.

Vad betyder VBG?

VBG är en förkortning för Vänersborg och det var något som Herman Krefting tog fasta på när han tog namnet Vänersborgskopplingen. Att verksamheten sedan starten för 70 år sedan haft och fortfarande har både utveckling och tillverkning i Vänersborg beror till stor del på stöd från kommunen som stöttade Krefting under expansionen. När det krävdes utbyggnad av verksamheten bara några år efter uppstarten så upplät kommunen mark för expansionen och sedan dess har verksamheten kunnat utvecklats under 70 år i just Vänersborg.

blogg_fb_w40

Varför är en kopplingsbult från VBG just 57 mm?

Under många år var det den tyska standarden som var rådande när det gällde hur en koppling var utformad. Dåtidens bult enligt den tyska standarden var den som satt monterad på majoriteten av de fordon som fraktades på de svenska vägarna. När Herman började fundera på hur han skulle kunna öka säkerheten på vägarna var det bulten han identifierade som den mest avgörande delen av kopplingen.

För att ta fram en pålitlig och slitstark koppling ökade han dimensionen till 57mm ∅. Dessutom minskade han spelet mellan bulten och kopplingsöglan till 0,5 mm från 2 mm som var det vanligaste för kopplingarna på den tiden. VBG:s 57 mm bult behandlades med det hårda materialet manganit.

”Den trafiksäkerhetsmässigt viktigaste delen i kopplingen är bulten” Herman Krefting.

Ytterligare ett stort utvecklingssteg för VBG kom i och med lanseringen av den roterande bulten som varit en VBG-standard sedan 1998. Normalt sker slitaget på bulten i dragriktningen men med en roterande bult fördelas slitaget runt om vilket är en avsevärd fördel för livslängden och säkerheten på produkten.

Den smarta generationen är här

Nu tar VBG ännu ett stort innovationssteg i och med den nya generationen kopplingar.

Genom förfining av mekaniken i kombination med ny digital teknologi ökas säkerheten och tillförlitligheten ytterligare samtidigt som dörrar öppnas för framtida funktioner som snart kommer att kunna erbjudas. De mekaniska förbättringarna har bl.a. lett till en mer kompakt kopplingsgeometri. Även luftservot, det manuella handtaget och VBG:s ventillåda har gjorts mindre och lättare i vikt, som därmed skapar bättre förutsättningar för olika installationstyper på lastbilar. Produkterna har också gjorts lättare att underhålla vilket sparar tid och ökar livslängden. VBG tar fortsättningsvis ansvar för existerande produkter ute på marknaderna genom att möjliggöra uppgradering till den nya generationens teknologi. På det sättet kan nya funktioner implementeras till dagens kopplingar och produktens livscykel förlängas samtidigt som värde adderas till kundens investeringar.

VBG:s syfte är att göra vardagen säkrare och enklare inom vägtransportindustrin. För att nå dit har en helt ny CAN-bussbaserad elinfrastruktur utvecklats som tillsammans med digitala sensorer möjliggör för en kommande funktionstillväxt. Här finns det stor utvecklingspotential för framtiden och det första steget mot digitaliserade funktioner, som ska hjälpa föraren att hantera kopplingsfunktioner på ett hållbart sätt, går sedan ett tag tillbaka ute på fältprov på vägarna. Grundprojektet har pågått i flera år och nu efter att fältprov körts i flera länder i Europa i över 2 år och Certifieringsprovning enligt UNECE R55 är godkänt, är VBG äntligen redo för start av serieproduktion i Vänersborg.

”Vi ser på framtiden med tillförsikt och genom att arbeta med flera forsknings- och produktutvecklingsprojekt ska vi kunna möta kommande behov på marknaderna. Vi har bra möjligheter att kunna bidra till en enklare och bättre vardag för kunden i transportbranschen och samtidigt verka för en bättre miljö.” Anders Erkén, CEO VBG Truck Equipment

Den smarta generationen är här!
Välbekant på utsidan – helt ny på insidan.

Allt det här är nytt

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen