När det är utsidan som räknas

Dela artikeln

Det mesta på lastfordon är gjort av stål. Stål rostar förr eller senare. Fordonet är en betydande del av din transportverksamhets ansikte utåt och därför är en hög finish på komponentytorna önskvärd, samtidigt som slittålighet och motståndskraft mot rost är ett krav.

Låt oss ta avstamp genom att reda ut hur rost kan påverka din verksamhet. Några små rostfläckar här och där gör väl ingen skada? Jo, i den totala ägandekostnaden är just rost en faktor som kan bli en mycket kostsam historia. Globalt räknar man med att ca 3 % av världens samlade BNP årligen går förlorad på grund av korrosion. En nyckel till minskad korrosion, eller det man också kan kalla oxidering eller till och med för en elakartad frätskada på stålet, är ytbehandling. Ju bättre och mer hållbar ytbehandling, desto mindre rostangrepp och därmed längre livstid för stålkomponenten.

VAD ÄR YTBEHANDLING?

Ytbehandling är olika metoder för att få material och utrustning att uppnå önskade egenskaper. Dessa egenskaper kan vara helt olika. För den oinvigde är det viktigt att påpeka att ytbehandling inte ”bara” handlar om lite rostskyddsmedel och färg.

VBg_ytbehandling_rod

Ytbehandlingens funktionella egenskaper gör ytan motståndskraftig för rost och hårt slitage. Kosmetiska egenskaper, som färg, blankhet eller matthet på produkten i vald ytbehandling bidrar till att skapa en snygg yta på dina stålkomponenter.

VILKEN YTBEHANDLING PASSAR FÖR DIN VERKSAMHET?

När det gäller lastfordon ställer man höga krav på både funktionella och kosmetiska egenskaper. Vilken eller vilka ytbehandlingar som är långsiktigt hållbara för din verksamhet beror på det sammanhang som komponenten ska användas i. Men generellt sett är en hållbar, och i det långa loppet, lönsam ytbehandlingsprocess både tidskrävande och komplicerad.

Ser man till de funktionella egenskaperna man önskar att uppnå görs ytbehandlingen i flera steg. Vilket såklart höjer priset på produkten då material och tidsåtgång för denna behandling är mer tidskrävande och kostsam än om man väljer en enkel ytbehandling. Men då kan du vara säker på att fordonet redan när det lämnar monteringen kommer motstå påfrestningar som mekaniskt slitage och stenskott på ytorna bättre, jämfört med komponenter med enklare ytbehandling.

EN YTBEHANDLING SOM KAN SÄNKA DEN TOTALA ÄGANDEKOSTNADEN

När det kommer till de mest utsatta delarna på ett lastbilsekipage är det viktigt att se ytbehandlingen som en långsiktig investering. Rätt ytbehandling gör att den totala ägandekostnaden blir lägre – komponenterna håller helt enkelt längre innan skador måste åtgärdas eller de måste bytas ut. En funktionell produkt med bibehållen finish är dessutom positivt för andrahandsvärdet.

YTBEHANDLING I VÄRLDSKLASS

För att skapa bästa tänkbara korrosionsskydd, slittålighet och hög finish går VBG:s plåtdetaljer igenom en komplicerad flerstegsprocess som klarar av fordonsindustrins tuffaste krav beträffande korrosion.

VBg_ytbehandling_mekaniskbehandling
Till att börja med genomgår produkten två typer av förbehandling. En mekanisk och en kemisk innehållande blästring, rengöring och ytomvandling. Därefter sker en ED-behandling (Electrodeposition) som är ett lack som täcker hela produkten i ett extremt jämnt skikt. ED-lacket har mycket god inträngningsförmåga för att ge maximalt barriärskydd och är det första steget i lackeringen. Topplacken på VBG:s produkter utgörs av pulverlack som appliceras via friktionsuppladdning och härdas därefter i ugn. Detta ger en hård, slitstark och stenskottsbeständig yta som behåller sin höga finish under många år framöver.

VBg_ytbehandling_ed

Vill du veta mer eller har frågor om ytbehandling?
Kontakta en expert

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen