Vad säger Dagab om lönsamhet och VBG Driver Assist?

Dela artikeln

Optimering av verksamheten för att nå lönsamhet är dagliga frågor för många i transportbranschen idag. Vad man gör praktiskt kan skilja sig åt men ett intresse i teknikutveckling och innovation kan ofta påverka i positiv riktning. Dagab berättar om hur det påverkat deras verksamhet.

En effektivt maskineri som går dygnet runt

Dagab är Axfood koncernens inköps- och logistikbolag med uppdraget att varje dag leverera Sveriges mest moderna, hållbara och prisvärda kunderbjudande inom mat till sina butiker och kunder och det är ett arbete som pågår 24/7 året om.

De har idag ca 190 tunga lastbilar och 160 släpfordon, alla med kylaggregat och dubbla förångare samt liftar. Det vanligaste ekipaget är en 18 pplb lastbil med ett 30 ppl släp som är 4,5m högt, de kör ca 50% av sina volymer med egna fordon, resten körs av externa åkerier. Mat körs ut alla dagar i veckan och ofta i 2 skift. De kör mycket på biogas (främst LNG) vilket utgör nästan 30% av flottan och har också några ED95 bilar och kör mycket RME och HVO, vidare har de också elhybrider, plugin hybrider och ellastbilar. Lastbilarna körs i tvåskift och lastas och laddas på natten.

VBG_dagab_eldriven_62ton_vbgdriverassist

En fordonschefs utmaningar

Vi har pratat med Dagabs fordonschef, Krister Kjellström, om hans syn på branschen framöver. 

Vilka utmaningar ser du i branschen?

Jag ser helst möjligheter men visst finns det såklart utmaningar också. För vår del så är till exempel tillgång på effekt för laddning av ellastbilar en stor utmaning på våra terminaler och i branschen kan jag se en risk i att det blir ett A och B lag kring den snabba teknikutveckling som vi har nu. Det är inte lätt för mindre åkerier att hänga med och sätta sig in i allt nytt som kommer och att välja rätt väg för respektive åkeri. En sak är säker, att alla står inför en omställning, och då är det viktig att vi som är större och har resurser att sätta oss in i allt nytt som kommer, delar med oss av det vi lär oss på vägen, att vi stöttar och till viss del visar vägen. 

Ni var tidigt intresserade av att installera VBG Driver Assist, hur tycker ni det fungerar?

–  Ja vi är mycket nöjda med systemet, det har fungerat utan några problem hela vägen från installation till användning. Förarna är nöjda och vi lär upp nya allteftersom, så att de inte ska undra vad som piper i hytten vid körning, då vi måste ha kunnig personal tillgänglig vid sjukdom t ex.”

Funktionerna är bra och väl utvecklade för att passa in i vår verksamhet där vi flera ggr på ett arbetspass kopplar till och från släpet. Vi har 4-5 chaufförer per bil och de har vant sig vid systemet som hjälper dem i körningen speciellt vid knytning som ofta krävs i trånga utrymmen för lastning och lossning. 

VBG_dagab_eldriven_62ton_vbgdriverassist_skylt

Har ni kunnat optimera något inom er verksamhet sedan ni installerade systemet? 

–  Vi har kanske inte sparat in så mycket tid i själva körningen då vi trots systemets funktioner och backkamera ändå har som regel att chauffören alltid skall gå ut och titta fysiskt innan man kopplar ihop bil och släp, men vi har inte haft någon incident med att till exempel knyta ekipaget och knäcka dragstången, så där har vi sparat både tid och pengar. Man kan säga att vi i princip eliminerat dragstångsbyten numera. Bland det viktigaste man kan göra för miljön är att köra med släp så mycket det bara är möjligt, och det gör vi också, och det kan vara riktigt trångt vid butikernas lossningsplatser så det är till stor hjälp med ett system som varnar innan vi knäcker dragstången.

Vi har testat nu och är nöjda så jag har beställt VBG Driver Assist till några fler nya ekipage som vi bygger i år, och det kommer högst sannolikt bli standard på våra ekipage framöver. Vi är alltid framåt och vill och skall vara med och prova och driva utvecklingen framåt kring teknik och utrustning på våra ekipage, vi skall ligga i framkant helt enkelt. 

Hur ser just er installation ut som passade bra för VBG Driver Assist? 

Den installation vi har nu sitter på en Scania BEV 6x2 (64t ekipage) med Norfrig skåp med VBG drag och VBG MechMatic, även släpet är från Norfrig (Systemtrailer) med VBG dragstång, sen sitter det BÄR lift på både bil och släp. Släpet har en slädlift, det sitter Carrier kylaggregat på både bil och släp också, allt är elektriskt, släpet har ett eget batterpack till aggregat samt P-light till liften. Ekipaget var med på Elmiamässan förra året och sattes sen i trafik efter mässan. 

 

VBG Driver Assist

kristerkjellstrom_dagab_BWNamn: Krister Kjällström

Antal år i branschen: 26 år och hela tiden på Dagab

Roll och befattning:
Fordonschef på Dagab och har det övergripande ansvaret för vår vagnpark, det innefattar allt från att göra Affärsplan, speca och upphandla nya fordon, sköta avtal, ha löpande kontakt med leverantörer och verkstäder samt att sälja det som skall rangeras ut med mera, med hjälp av min fordonskoordinator. Sen har jag såklart också hjälp med den dagliga driften från de lokalt fordonsansvariga på respektive depå.

Vad tycker du är roligast med jobbet/branschen?
Jag har alltid varit teknik- och fordonsintresserad och tycker att det är en ynnest att få jobba med lastbilar, den teknikutveckling som vi har nu och som började för några år sedan är helt otrolig, så mitt jobb har om möjligt blivit än mer spännande, intressant, utmanande och roligt, det är så kul att få vara med om den omställning som nu startat kring bränslen och teknik!

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen