Varför har transportbranschen lönsamhetsproblem?

Dela artikeln

Fler än hälften av svenska åkerier uppger att de har problem med lönsamheten. Och situationen är liknande både ute i Europa och USA. Trots att de flesta prognoser visar en markant ökning av transportbehovet de kommande åren tycks transportbranschen samtidigt få allt fler problem att brottas med. I det här läget har åkaren all anledning att fundera på om det finns något man kan göra för att stärka den egna verksamheten.

Utmaningarna är fler än någonsin

Det som en gång i tiden var en relativt enkel tjänst – att transportera gods från punkt A till punkt B – har utvecklats till en komplex verksamhet på en lika komplex marknad. En marknad som är i ständig och snabb förändring och som man hela tiden måste förhålla sig till för att vara konkurrenskraftig. 

Med allt större aktörer, pressade priser, förarbrist och ökad (inte minst illojal) konkurrens måste åkaren ständigt vara aktiv, jaga kostnader och försöka optimera den egna verksamheten. Om man också lägger till de allt högre kraven på säkerhets- och kvalitetscertifiering och ökade krav på rena klimatvänliga transporter, så ser vi att åkaren har ett antal utmaningar att brottas med. Utmaningarna är dels sådana som gör att intäkterna minskar och dels sådana som ökar kostnaderna.

Hur kan åkaren anpassa verksamheten efter rådande utmaningar och samtidigt förbättra lönsamheten?

Många skulle tjäna på att revidera sitt företag och även sin självbild, att till exempel inte se på sig själv som bara en underleverantör bland många andra utan mer som en samarbetspartner som kan erbjuda fler tjänster och med hög kvalitet. Det kan låta hårt, men enkelt sammanfattat så kan det inte längre bara handla om att komma fram i tid och spara bränsle.

– Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

Du kan alltid förbättra och utveckla verksamheten

Fastän problemen tycks hopa sig finns det mycket man kan göra för att förbättra både verksamheten och lönsamheten. Och även om många åkare har lönsamhetsproblem finns det fortfarande många som har en blomstrande verksamhet med god lönsamhet. Givetvis finns det ingen universalmetod för att få varje verksamhet att bli lönsam, men det finns mycket att lära av dem som faktiskt har lyckats bra.

På VBG vill vi hjälpa till att hålla lönsamheten uppe i transportbranschen – och då inte bara genom våra produkters funktion och kvalitet. Därför har vi samlat ett antal tips och råd från både branschföreträdare och enskilda åkare där du helt enkelt kan se hur andra har gjort för att få upp lönsamheten i åkeriet. Om du läser dem kanske du får helt nya idéer och infallsvinklar på hur du kan förbättra din egen verksamhet.

Läs mer om hur du kan påverka din lönsamhet

 

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen