Varför är HCT hållbart för vår framtid och miljö?

Dela artikeln

Hur ser klimatmålen ut och hur ska dessa gå ihop med ökade godstransporter i framtiden? Det finns förstås flera aspekter på detta och en lösning pekar på en tydlig miljövinst genom att börja nyttja högkapacitetstransporter, sk HCT High Capacity Transports. 

Hur ser miljömålen ut?

Med Parisavtalet i ryggen så siktar europa genom The European Green Deal1 på att vi skall reducera CO2 utsläppen med 50 eller 55 % till 2030, från dagens nivå, och i den långsiktiga planen att nå nollutsläpp till 2050. Parallellt med detta estimerar forskarna2 att transporterna totalt kommer att öka med 300% under samma tidsperiod från dagens nivå. Då godstransporter idag till stor del görs på ett sätt som bidrar till CO2 utsläpp så är ekvationen helt uppenbart svår att få ihop, i alla fall om vi fortsätter med transporter på det sätt vi gör idag.

En ambition från politiskt håll har varit att driva på utveckling till utsläppsfria transporter på väg genom elektrifiering, nya typer av bränslen, öka intermodala transporter och smarta transportsystem. Även för transporter på järnväg och sjö så drivs utvecklingen till utsläppsfria transporter och vi ser att förändring inom övriga områden sker. Men förändringen går sakta och det går för långsamt för att matcha klimatmålen 2030 och 2050 som enligt forskningen är ett absolut måste om vi skall kunna rädda planeten vi bor på. Så under tiden som vi utvecklar teknologin för att göra våra transporter utsläppsfria så måste vi göra det bästa vi kan med det som är känt för oss och som vi har tillgängligt idag.

HCT är en lösning

För transport på väg är HCT en stor vinst i form av CO2 reduktion, detta är fakta. VBG har tidigare skrivit om de HCT projekt som vi medverkar i och som visar på att HCT redan idag med dagens teknik i fordon hjälper till att reducera CO2 med upp till ~30%. Detta genom att 6 standardekipage kan ersättas med 3 ekipage av det som vi i Norden kallar HCT ekipage exempelvis DUO-trailer 3. HCT är ett effektivare utnyttjande av våra fordon på väg och en reduktion av CO2 utsläpp med ~30% per fraktat ton och kilometer.

Från ett annat perspektiv så är den estimerade ökningen av transporter på 300% en annan utmaning. Hur skall vi få fram alla dessa transporter när mottagaren önskar dem i vår framtid? Kan vi acceptera att mjölken inte finns i kylhyllan när vi ska handla och anledningen är att det inte fanns tillräckligt med lastbilar, eller egentligen tillräckligt med förare som kunde köra transporten? Med HCT kan vi utnyttja varje timme, som föraren kör, mycket effektivare genom att transporten tar med sig mer gods varje gång.

Vi har redan idag ett stort underskott på förare inom transportbranschen, hur skall vi hantera en ökning av transporter med 300%?

HCT är inte ensamt svaret på ovanstående utmaningar utan det är samverkan mellan olika transportslag och framtida teknikutveckling som är svaret på ovanstående utmaningar. Men HCT är definitivt en betydande pusselbit i denna komplicerade ekvation och en relativt enkel sak att starta upp då tekniken redan finns.

Ni kan se HCT ekipage på våra vägar i Sverige redan idag där de sedan 2006 körts i försöksverksamhet i syfte att samla fakta och data. HCT ekipage har använts inom olika områden såsom godstransporter och virkestransporter. Vi har idag en stor kunskap om vad som krävs för att få detta till att fungera väl.

HCT är hållbart för vår framtid och för miljön.

    1. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

    2. https://sciencebasedtargets.org/

    3. https://duo2.nu/, https://aeroflex-project.eu/


Läs våra tips på aktiviteter "5 bästa tipsen att bli hållbar"

Läs våra tips om hur du kan göra din verksamhet mera hållbar

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen