Var finns framtidens förare?

Dela artikeln

I stora delar av Europa och USA lider transportbranschen av stor brist på förare, och situationen är lika allvarlig här i Skandinavien. Med ökande mängder transporterat gods och avancerade fordon som är både bekväma och säkra borde yrket tilltala många fler, så man kan fråga sig varför inte branschen lockar en ny och ung generation? Det finns kanske inte ett enkelt svar, men någonting måste göras snarast!

Förarbristen drabbar hela branschen

För de stora speditörerna har lönsamheten sjunkit de senaste åren. Man förväntar sig allt hårdare tider och konsolideringen har varit stor i branschen, med allt färre och större aktörer som resultat. Åkerierna å andra sidan, drabbas hårt av bristen på förare. Många åkerier tvingas till och med tacka nej till uppdrag på grund av förarbrist, och denna typ av produktionsbegränsning – för att det saknas förare – leder till ökade kostnader och inkomstbortfall för åkerierna.

I Sverige är förarbristen skriande stor. Enligt TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) är behovet 7 000 nya förare det kommande året – och 50 000 under den kommande tioårsperioden.

 

Om transporterna är samhällets blodomlopp, så är förarna hjärtat som pumpar runt det.

En skicklig förare är guld värd

En erfaren och skicklig förare är guld värd för åkeriet. Tyvärr är de mest erfarna förarna på väg bort från marknaden och det kommer inte in tillräckligt med nya. I Danmark är 50 procent av yrkesförarna över 50 år, och 15 procent är över 60 år, samtidigt som det finns 2500 lediga förarjobb (juli 2018). Och situationen är liknande även i övriga Skandinavien. Det är skrämmande siffror som visar att nyrekryteringen inte är tillräcklig och att problemen med förarbristen blir ännu större i framtiden.  

Yrket ska ha den status det förtjänar

Först och främst måste man slå fast att förarjobbet i dag är betydligt mer kvalificerat jämfört med för bara ett par decennier sedan. Dagens fordon har en mycket större del av teknologiska lösningar där föraren måste behärska både komplexa system och avancerad teknik.  Föraryrket är ett ansvarsfullt och avancerat yrke som förtjänar mycket högre status. Och med högre status kommer förhoppningsvis fler unga att söka sig till yrket.

Vi måste lösa problemet tillsammans

Trots att branschen drabbas hårt av förarbristen används inte alla tillgängliga medel för att nyrekrytera. Undersökningar visar t.ex. att åkeriföretagen själva inte gör allt de kan för att rekrytera. Det finns alltså en stor förbättringspotential.

Personligen tror jag att det krävs en vidare och mer samarbetsinriktad syn på problemet. Myndigheter och branschens organisationer måste helt enkelt samarbeta ännu mer för att lösa problemet och locka en ny ung generation till ett tryggt och attraktivt yrke. Myndigheter och utbildningsinstitut måste erbjuda mer av attraktiva och goda utbildningsmöjligheter. Åkerierna måste erbjuda goda och trygga arbetsvillkor. Och vi som arbetar med fordon och utrustning måste ständigt förbättra våra produkter och lösningar för att göra förarens vardag både enklare och tryggare.

Först när allting samverkar kan vi bromsa den negativa utvecklingen och vrida den i rätt riktning. Men för att vi ska få effektiv samverkan krävs att alla branschens aktörer känner ett ansvar och aktivt drar sitt strå till stacken för att locka en ny generation förare till branschen.

Att behålla bra förare och locka nya är en av förutsättningarna för att hålla lönsamheten uppe. Ladda gärna ner och läs våra tips för att påverka lönsamheten för åkaren.

Så här tycker användarna 

 

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen