Vad kan man enkelt göra för att bidra till ökad trafiksäkerhet?

Dela artikeln

Yrkesförare är den yrkeskategori som rapporterar in flest arbetsplatsolyckor i förhållande till antalet sysselsatta enligt Arbetsmiljöverkets Rapport 2018:1. Men för att minska dessa arbetsplatsolyckor finns det en rad smarta tips att ta i beaktning och  lagar som ska främja en säkrare arbetsplats på vägarna. Vi har listat 3 enkla tips för att bidra till din och dina medtrafikanters säkerhet i trafiken.

Förarens välmående – en nyckelfaktor för säkerheten

Att arbeta som yrkeschaufför är ett yrke som kräver mycket av individen. Föraren är det viktigaste verktyget för att jobbet ska bli utfört. Utan yrkeschaufförer stannar samhällsviktiga transporter och det är därför av högsta vikt att våra yrkesverksamma chaufförer mår bra och arbetar i en arbetsmiljö som genomsyras av att ha säkerheten i fokus. För att främja en säker och hälsosam arbetsplats finns det bland annat lagstiftning om körtider och användande av kommunikationsutrustning.  Låt oss titta närmare på den skärpning av lagstiftning gällande rattsurfande som trädde i kraft 1 februari 2018 i Sverige. 

Arbetsredskap och riskfaktorer - vanor som skapar trafiksäkra situationer

Arbetet som yrkeschaufför kan innebära en relativt ensam tillvaro i förarhytten som kräver att kommunikationen med kollegor och kunder sker via telefon eller digitala plattformar. Men detta är ej helt oproblematiskt ur en säkerhetssynvinkel.

Mobiltelefon, GPS och surfplattor, alla är de arbetsredskap och hjälpmedel och en naturlig del av vardagen både privat och arbetsmässigt för de flesta chaufförer idag. Dessa redskap är en naturlig och fullt integrerad del av vardagen och forskning visar på att vi människor plockar i genomsnitt upp vår smartphone var tionde minut och lägger ca tre timmar på mobilen per dag. Detta är inte alltid en aktiv handling att låsa upp sin smartphone eller testa alternativa rutter på GPSen, utan det har blivit en självklarhet och en vana, och vanor är något som är svåra att förändra. Men som tidigare nämnt är det sedan en tid tillbaka straffbart att rattsurfa och vi tvingas att förändra våra vanor för att inte bryta mot lagen.

Tidigare lagstiftning var inte lika skarp som den uppdaterade och skärpta trafikförordningen.  Den nu gällande trafikförordningen innebär att det är förbjudet att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen samtidigt som du kör ett motordrivet fordon. Straffet för rattsurfning är böter eller indraget körkort. 

Håll ögonen på trafiken – inte mobilen

I en undersökning gjord bland yrkeschaufförer framgår det att Sveriges lastbilsförare tittar i mobilen i genomsnitt 3,3 gånger per timme under körning. Även om det är för en kort stund som man kollar sin e-post, knappar in en ny adress på sin GPS eller slår ett telefonnummer så tappar man vare sig man vill eller inte uppmärksamheten på vägen och det kan få ödesdigra konsekvenser.

I en hastighet om 40 km/h hinner du rulla 22 meter på 2 sekunder. Det kan hända mycket på dessa meter och sitter man dessutom i en tung lastbil kan skadan bli stor om något oförutsett sker. Så låt mobilen vara under färd, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

3 enkla tips för att öka säkerheten på vägarna:

  • Använd handsfree och röststyrning för att ringa samtal.
  • Planera din körning och rutt innan du åker.
  • Skicka SMS, e-post och kolla sociala medier under dina vilotider.

Välj säkerhet före allt annat i sommar

Vi på VBG önskar dig en härlig sommar på säkra vägar. Kör försiktigt och rädd om dig och dina medtrafikanter – säkerheten framför allt!

Vill du läsa mer om nyckelfaktorer som bidrar till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för dig som yrkeschaufför kan du ladda ner vår guide ”5 tips för att må bra i förarhytten”.

5 tips för att må bra i förarhytten

bildkälla

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen