Vad kan jag göra för att minska miljöpåverkan?

Dela artikeln

Miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt mer aktuella för varje dag, och fler och fler företag och individer vill aktivt bidra till ett hållbarare samhälle. Detta gäller inte minst i transportbranschen där själva verksamheten är så starkt förknippad med fossila bränslen och olika utsläpp. Så vad kan man som företag eller enskild individ i transportbranschen göra för att minska klimatavtrycket?

Det gäller föraren

Alla, från privatbilister till yrkesförare av tunga fordon, vet att körsättet påverkar bränsleförbrukningen. En bränsleeffektiv motor som körs på ett optimalt sätt ur miljösynpunkt ger både minskade utsläpp och lägre bränslekostnader. Därför ligger det nära till hands att fokusera på själva fordonet och förarens körstil.

De olika fordonstillverkarna erbjuder ofta olika former av utbildning i eco driving. Det kan vara antingen lärarledd praktisk träning eller digitala kurser i bränsleeffektiv körning. Detta kan vara ett sätt för en enskild förare att lära sig tänka om och förändra invanda beteenden. Dessutom lär man sig att köra den specifika tillverkarens fordon på ett optimalt sätt.

"Förarens beteende påverkar både bränslekostnaden och miljöavtrycket"

Det gäller fordonet och hela fordonsflottan

Tyvärr är det inte så enkelt som att bara få föraren att köra optimalt. Det handlar om hur hela fordonsflottan presterar. Många fleet management-system har möjligheten att läsa in data från de enskilda fordonen för vidare analys och rapportering. På det här sättet kan man både hitta individuella avvikelser och få en överblick över hur väl din fordonsflotta fungerar. Till exempel kan du upptäcka om två identiska fordon med samma körmönster ändå har helt olika bränsleförbrukning över tid. En sådan skillnad i bränsleförbrukning kan i sin tur bero på t.ex. en felaktig hjulinställning på det ena fordonet, vilket leder till högre rullmotstånd som ger större slitage på däcken, högre bränsleförbrukning och i slutändan helt onödiga kostnader och onödig miljöpåverkan.

"Fordonsflottans skick och proaktivt användande av data påverkar både lönsamheten och miljöavtrycket"

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Även om sambandet mellan bränsleförbrukning och CO2-utsläpp är självklart handlar hållbarhet om så mycket mer än bara bränsle. Onödigt slitage, eller förbiseenden som leder till reparationer ger i slutändan både onödiga kostnader och negativ miljöpåverkan.

"När hållbarhet och lönsamhet går hand i hand har vi en win-win"

 

Både ur hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv måste målet vara att säkerställa maximal driftstid och optimalt utnyttjande av dina fordon. Och ett arbetsverktyg som en lastbil kräver underhåll – så planera dina verkstadsbesök och se till att alla komponenter som kräver underhåll ingår i serviceplanen/kontraktet.

Ladda ner Hur väljer jag den optimala kombinationen?


 Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen