Vad är yttröghetsmoment?

Dela artikeln

Hur påverkar ökade krav på yttröghetsmoment påbyggarens fordonskonstruktioner?

Yttröghetmoment är ett mått på en konstruktions förmåga att motstå böjning/deformation och betecknas I med enhet uttryckt som cm4, mm4 eller m4. Ju högre I-värde desto styvare konstruktion.

Då kraven i reglementet för underkörningsskydd bygger på en viss maximal utböjning så krävs det av fordonsramen att den motsvarar den styvhet som komponenterna ar utvecklade och provade mot hos VBG.

Enkelt uttryckt kan man säga att små ramar är vekare än stora ramar men då gränsen kan vara svår att bedöma behöver man kunna förstå och beräkna värdet för sin egen byggnation. Geometridata finns oftast att hämta i fordonstillverkarna påbyggaranvisningar.

Hur räknar man?

Beräkningsgrunderna för balkböjning ses nedan, där I är en viktig del i formeln för utböjning.

Yttroghetsmoment_use

Vad är kravet på fordonsramen för VBG:s nya underkörningsskydd?

I=5700 cm4 är ett minimikrav vilket betyder att ramen på fordonet måste ha minst detta värde eller större för att en eventuell utböjning skall hålla sig inom certifikatet. Så i och med det nya reglementet UNECE R58 revision 3 så har vi behövt utveckla produkter med större förmåga att motstå böjning/deformation än tidigare.

Om du är nyfiken på att veta mer om vad det nya reglementet innefattar så har Tobias, som dagligen arbetar med framtida produktutvecklingsprojekt, lagstiftning och standarder satt samman en summering av reglementet UNECE R58 revision 3.

Ladda ner sammanfattning
 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen