Bygg starka kundrelationer med professionell reservdelshantering

Dela artikeln

Reservdelshanteringen är en viktig del av eftermarknaden där man som leverantör kan påverka sina kundrelationer i en positiv riktning genom att leverera trafiksäkra produkter i rätt tid och på rätt plats. Låt oss titta på hur reservdelshanteringen fungerar hos en av våra återförsäljare.

 

Reservdelsflöde som skapar leveranssäkerhet

För att få insyn i hur VBG:s återförsäljare arbetar med VBG:s reservdelsprodukter har vi pratat med Kevin Nasser, Volvo Truck Center, Hisingsbacka Göteborg. Med hans erfarenhet inom reservdelar som han jobbat med i 12 år har han en djup insikt i hur ett väl fungerande reservdelsflöde kan se ut. Kevin framhåller att hålla hög nivå när det kommer till leveranssäkerhet av reservdelar. Det gäller att göra rätt saker ut mot slutkund som skapar förtroende och goda kundrelationer.

VBG_blogw18_volvotruckcenter_KevinNassar

Suverän support

För att det ska vara smidigt och säkert för våra återförsäljare att lägga reservdelsordrar arbetar VBG ständigt på att förbättra och utveckla hemsidan, något som Kevin uppskattar. ” Man hittar lätt info om produkterna men också artikelnummer. Så det är ofta där det börjar innan vi beställer..” ”Sedan tycker jag också att VBG har en bra support där man kan kontakta för att få hjälp med speciella anpassningsmöjligheter eller önskemål. Och dom specifika produktutbildningarna som erbjuds från VBG är oftast väldigt utvecklande.”

Kevin Nasser återkommer till hur viktigt det är med trygga distributionskedjor för att tillgodose sin egen verksamhet och Volvo Truck centers kunder. Snabba leveranser är mycket viktigt då allt måste gå fort så inte lastbilarna står still. Sen har vi förbrukningsartiklar på lager så vi inte går tomma. Detta skapar en extra trygghet för oss men också våra kunder. ”

Smart hantering av reservdelar

Det finns olika behov att kunna hantera reservdelar. När det kommer till att hantera de reservdelsprodukter som dagligen efterfrågas och de som användaren förväntar sig att kunna plocka direkt från hyllan. I de butiker som Kevin arbetar med är det stor åtgång på förbrukningsartiklar som elektrooljor, elkablar och elkontakter. ” Ibland har vi informations- och reservdelskampanjer på populära reservdelsprodukter och då gäller det att ha välfyllda hyllor för att möta användarnas efterfrågan.”

Planera för att minimera stilleståndstiden

När det kommer till att möta användarnas behov och bygga kundrelationer i verkstäderna jobbar Volvo Truck Center aktivt med att förutse servicebehov. Allt för att minska stilleståndstiden och göra det lättare för användaren att planera sin verksamhet utifrån servicebehovet lastbilen kräver. "Ett exempel på detta är vårt Volvo system ” VOSP” där vi har en översikt över kundernas lastbilar. Vi kan där se tillexempel om det behövs bytas luftfilter eller dags för olika typer av service. Då kontaktar vi kunden och bokar upp en tid i verkstaden. Detta är uppskattat och spar ofta tid då det blir mer planerat.” säger Kevin Nassar.

När vi frågar Kevin om vad han ser att vi på VBG kan utveckla för att supporta våra återförsäljare ännu bättre tänker han länge för att sedan ge mig följande svar. ”Det vore toppen om VBG 795 kopplingen skulle kunna vara uppkopplad på ”VOSP” så vi kan se när det är dags för service på kopplingen mm. ”

Men han lyfter också upp exemplet på när VBG nyligen lanserade det nya kopplingsprogrammet och tillhörande reservdelar. I och med lanseringen har Kevin upplevt ett mycket positivt mottagande av tillhörande reservdelsprodukter. Ett exempel på förändringarna som kom i och med lanseringen är för släpvagnskopplingen VBG 795 där man nu ska byta till den nya reservdelsmekanismen, version 3, även om man har version 2 av kopplingsmodellen. Under en period kommer vi för flexibilitetens skulle gentemot kunna fortsätta leverera V-2 mekanismen. Denna lösning är framtagen för att passa våra återförsäljares verksamhet och för att täcka våra användares behov.

Utveckling och ansvar

Att som leverantör är det viktigt att kunna leverera sina produkter i tid och med en helhetslösning som passar köparen. VBG utvecklar alltid reservdelslösningar för att kunna tillgodose återförsäljarens reservdels- och verkstadsavdelningars behov.

Att vi som tillverkare har ett ansvar att förse våra partners med ett helhetskoncept är viktigt för samarbetet. Det börjar med att vi identifierar ett produktbehov som sedan går vidare till ritbordet. Till sist så testas produkten genom noggranna fältprover, och därefter sker tillverkning för att sedan lanseras ut till marknaden. VBG ansvarar för att återförsäljare utbildas och därefter uppdateras återförsäljarens lager med aktuella reservdelar.

Har du ideér eller tankar kring hur vi på VBG kan bli bättre på att tillgodose dina behov? Hör av dig!

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen