Hur mycket påverkar rost den totala ägandekostnaden?

Dela artikeln

Inom lastfordonsbranschen utgör stål en grundläggande komponent, men dess oundvikliga korrosion skapar utmaningar för företag som strävar efter långsiktig lönsamhet. Ett lastfordon är inte bara ett transportmedel; det representerar också ansiktet utåt för ditt företag. Därför blir det avgörande att upprätthålla en hög finish på komponentytorna samtidigt som slittålighet och motståndskraft mot rost är av yttersta vikt.

 

Slittåliga ytbehandlingar - Nyckeln till lastfordons lönsamhet och hållbarhet

Rost kan verka som en småskalig fråga, men dess påverkan på den totala ägandekostnaden är betydande. Globalt sett går cirka 3 % av världens samlade BNP årligen förlorad på grund av korrosion. Att hantera detta problem kräver en noggrann övervägning av ytbehandling, som inte bara handlar om att applicera rostskyddsmedel och färg utan om att skapa en yta som är både funktionellt motståndskraftig och visuellt tilltalande.

Välj rätt ytbehandling

Ytbehandlingsprocessen är central för att minska korrosion och förhindra slitage på stålkomponenter. Att välja rätt ytbehandling är en strategisk investering för din verksamhet. Lastfordon ställer höga krav på både funktionella och kosmetiska egenskaper. Detta gör valet av en långsiktigt hållbar ytbehandlingsprocess till en komplex och tidskrävande uppgift.

”Att välja rätt ytbehandling är en strategisk investering för din lönsamhet” 

vbg_korrision_ytbehandling_ig

För att uppnå önskade funktionella egenskaper genomgår ytbehandlingen flera steg, vilket naturligtvis kan höja kostnaderna. Men denna investering lönar sig genom att fordonet, redan från monteringslinjen, blir bättre rustat mot mekaniskt slitage och stenskott jämfört med komponenter med enklare ytbehandling.

När det kommer till de mest utsatta delarna av ett lastbilsekipage blir ytbehandlingen verkligen en långsiktig investering. Rätt ytbehandling sänker den totala ägandekostnaden genom att förlänga livslängden på komponenterna och minska behovet av reparationer eller utbyten. Dessutom har en produkt med bibehållen finish en positiv inverkan på andrahandsvärdet. 

Ytbehandling i världsklass – vad är det och hur går det till?

För att säkerställa ett korrosionsskydd i världsklass med maximerad slittålighet och hög finish genomgår VBG:s ståldetaljer en sofistikerad ytbehandlingsprocess i flera steg.  slittålighet och hög finish genomgår VBG:s ståldetaljer en sofistikerad flerstegsprocess. Det inkluderar mekanisk och kemisk förbehandling, ED-behandling för maximalt barriärskydd och pulverlack för en hård, slitstark och stenskottsbeständig yta. Denna noggranna ytbehandlingsprocess är inte bara en investering i stålkomponenternas livslängd utan också en strategi för att öka lastfordonets övergripande lönsamhet genom minskade underhållskostnader och bibehållen visuell kvalitet över tid.

Så ökar du din lönsamhet

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen