Hur blir jag lönsammare som påbyggare?

Dela artikeln

Genom att känna till kommande utmaningar i transportbranschen kan du som påbyggare få råd och stöd för att kunna göra smarta val för både din och kundens verksamhet. Lastfordonsgruppen är ett bra exempel på en organisation som kan hjälpa till att uppnå detta så att du kan vara trygg och ägna tiden åt att skapa fler affärer istället.

Informationskällor

Att hålla reda på reglementen, statistik och nya förhållningsregler i transportbranschen för tung trafik är tidskrävande om man vill säkra att man är på rätt väg i sin verksamhet. Som påbyggare är det förstås viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna hjälpa åkerierna till den bästa byggnationslösningen just för dem. Bra informationskällor att ha koll på är Transportstyrelsen och Lastfordonsgruppen

Vad är Lastfordonsgruppen?

Lastfordonsgruppen, LFG, är en organisation som grundades 1962 och består av 54 medlemsföretag med omkring 4 500 medarbetare. Branschorganisationen LFG tillhör släptillverkarna och påbyggarna. Forumet finns till för att företagen ska kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter. Vi har pratat med Carina Jakobsson, ordförande i Lastfordonsgruppen som menar på att organisationen spelar en viktig roll i branschen. "Det är många bolag som är ganska små i relation till de leverantörer och återförsäljare man gör affärer med i den här branschen och då är det värdefullt att kunna diskutera, få råd och stöttning av andra som verkar inom samma område" säger Jakobsson. Från medlemmar får hon ofta höra att det är positivt att LFG är ett bra forum för att utbyta information och erfarenheter. Samt att medlemmarna agerar som branschkollegor snarare än konkurrenter för att kunna påverka branschen i en hållbar och lönsam riktning. 

VBG_blogg_w8_LFG_carina_jakobsson

 

Carina Jakobsson
VD/Koncernchef
Translink-gruppen samt ordförande i LFG
18 års erfarenhet inom  transportbranschen

 

Vad är de största utmaningarna i transportbranschen som du ser det just nu?

”Att det underliggande transportbehovet ökar hela tiden, medan tillgängligheten på kompetent arbetskraft minskar i både tillverkar- och kundledet. Det råder för närvarande brist på svetsare, montörer, servicetekniker och chaufförer. Förutom bemanningsfrågan är regelverksfrågan en stor hämmande faktor för de svenska åkeriernas utveckling. Åtta av tio beslut kommer från EU i form av direktiv som sedan anpassas till svenska förutsättningar och blir förordningar och lagar. Osäkerhet och långa beslutsvägar kring regelverk gör att åkarna har svårt att få information om vilken investering som är den långsiktigt mest lönsamma.”

Hur kan LFG vara med och bidra till lösningar för ovanstående?

”LFG drar under 2023 i gång ett stort påverkansarbete som syftar till att synliggöra branschen för att locka fler unga att söka, för oss rätt utbildningar. I frågor som rör regelverken kring fordonskonfigurationer samarbetar LFG med åkarnas branschorganisation SÅ på nationell nivå samt ingår i den europeiska branschorganisationen för påbyggare (CLCCR) för att i samarbete med LFG:s motsvarighet i övriga EU-länder bevaka och påverka regelverket.”

” Lastfordonsgruppen är med och lägger spelplanen för branschen, ett exempel är LFG:s leveransvillkor som förhandlats tillsammans med Motormännens Riksförbund och idag är vedertagna och används av hela påbyggarbranschen oavsett om man är medlem i LFG eller ej.”

Vad tycker du är viktigast med LFG’s arbete?

” Att LFG bidrar till att Sverige även fortsättningsvis kommer att ha livskraftiga och framgångsrika transport- och tillverkningsföretag.”

Vad gör LFG som är av störst nytta för kunden?

LFG är med och lägger spelplanen för branschen, ett exempel är LFG:s leveransvillkor som förhandlats tillsammans med MRF och idag är vedertagna och används av hela påbyggarbranschen oavsett om man är medlem i LFG eller ej. Man kan också säga att LFG utgör en slags kvalitetsstämpel i branschen.

Regelverksbevakning och lobby-arbete på Sverige och EU-nivå är två starka skäl till att vara med i LFG. Föreningen erbjuder också viktig, branschanpassad utbildning kostnadsfritt och kan vara ett stöd i tekniska frågor men också kring hur man kan bygga ett arbetsgivarvarumärke eller hur man blir aktiv på sociala medier.

Vad tror du LFG kommer att kunna bidra med i framtiden?

”Jag tror och hoppas att LFG kommer att kunna bidra till att göra påbyggarbranschen mer känd och attraktiv för ny arbetskraft”

 

Ladda ner din guide nu ”Så kan du påverka din lönsamhet”

Ladda ner guiden här

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen