Var sitter typskylten?

En typgodkännandeskylt är fäst någonstans på produkten, men placeringen kan variera mellan olika produkter. Om du inte hittar den kan du titta i informationsritningen för respektive produkt. Där finns den exakta placeringen av skylten angiven. Informationsritningarna hittar du under Support. Eller fyll i formuläret så hjälper vi dig att identifiera din monterade koppling?