Hur fungerar VBG Driver Assist?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om  VBG Driver Assist

VBG_driver_assist_72dpi_image

HUR FUNGERAR VBG DRIVER ASSIST?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om  VBG Driver Assist

KAN JAG VÄLJA MELLAN JACKKNINFING-WARNING OCH GUIDINGFUNKTION NÄR DET KOMMER?

Ja, du kan välja antingen VBG knytningsvarning eller VBG Driver assist där både knytningsvarning och guiding ingår.

OM JAG KÖPT ENBART JACKKNIFING KAN JAG KOMPLETTERA MED VBG DRIVER ASSIST SENARE?

Nej, du väljer vilket system du vill ha från början. Om du vill ha VBG DRIVER assist så behöver du köpa det systemet och byta ut DSM:erna (radarsensorerna). 

HUR MYCKET SNÖ FÅR DET VARA PÅ RADARN INNAN DOM SLUTAR KÄNNA AV DRAGSTÅNGEN?

Generellt fungerar radarn i snö. Vi har haft fältprover utförda i Norrland med god framgång. 

HUR FUNGERAR KNYTNINGSVARNINGEN?

Systemet börjar pipa i hytten vid 40 graders vinkel med en viss frekvens, allteftersom du närmare dig en vinkel/knytning närmare din larmnivå = den maximala vinkeln du vill acceptera, så piper systemet snabbare, med högre frekvens. När du når larmnivån så är pipet konstant. Kan jämföras med en personbils backvarningssystem.

SYSTEMETS KOMPONENTER

HUR MÅNGA DSM'ER INGÅR I SYSTEMET?

Två, det måste alltid sitta en på var sin sida av kopplingen med lika långt avstånd från kopplingen centrum.

DSM JK+DA_28-118100+28-116300

 

BLIR DET BÄTTRE OM JAG SÄTTER FLER ÄN 6 REFLEKTORER PÅ DRAGSTÅNGEN?

Nej, man ska alltid ha 6 st, 3 på vardera sida av dragstången. Viktigt är att de sitter på avstånden 30cm, 70cm och 100cm från dragöglan.

VAR SITTER HÖGTALAREN TILL VBG DRIVER ASSIST?

Högtalaren sitter kopplad till BCM (Base cab module) som är elektronikenheten placerad under instrumentpanelen. Högtalaren ingår i kitet när du köper ett VBG Driver assist system.

KAN JAG ANVÄNDA ETT EGET LIM FÖR ATT MONTERA REFLEKTORERNA PÅ DRAGSTÅNGEN?

Vi rekommenderar att använda limmet Sikaflex 291i som medföljer då det är testat av VBG.

KAN JAG KÖPA DSM SOM RESERVDEL?

Ja, om du skadar/tappar funktion i systemet kan du köpa ett DSM paket, man behöver alltid byta båda DSM'erna.

KAN JAG KÖPA REFLEKTORER SOM RESERVDEL?

Ja, de säljs som reservdel i 6 - alternativt 18 pack. Kan monteras på flera dragstänger/släp och det är därmed möjligt att växla släp. 

INSTALLATION AV VBG DRIVER ASSIST

HUR LÅNG TID TAR DET ATT STÄLLA IN VBG DRIVER ASSIST?

Ett par minuter. Först ska du noga läsa igenom instruktionen sen ska flödet följas utan att stanna upp. Om du börjar inställningen och tvekar för länge så avbryts inställningscykeln och du får börja om igen.

HubSpot Video

NÄR BÖRJAR SENSORERNA ATT KÄNNA AV DRAGSTÅNGEN VID BACKNING/GUIDING? 

Vid 2 meters avstånd.

VAD INNEBÄR INSTÄLLNING AV VBG DRIVER ASSIST OCH JACKKNIFING?

Det betyder att du manuellt ställer in larmnivå för vinkelutslag mellan dragstång och koppling(mellan 50-110 grader). När du köper systemet får du en installationsmanual som tydligt instruerar dig. Läs noga igenom innan du börjar. Systemet börjar pipa vid 40 graders vinkel med en viss frekvens, allteftersom du närmare dig en vinkel/knytning närmare din larmnivå = den maximala vinkeln du vill acceptera, så piper systemet snabbare, med högre frekvens. När du når larmnivån så är pipet konstant. Kan jämföras med en personbils backvarningssystem.

JAG HAR ETT STÖDBEN MONTERAT 70CM FRÅN DRAGÖGLAN. KAN JAG FLYTTA REFLEKTORN 10 CM?

Nej, för att systemet ska fungera ska de alltid sitta på avstånden 30, 70 och 100 cm från dragöglan.

KAN JAG ANVÄNDA FLERA SLÄP TILL SAMMA  LASTBIL UTAN ATT GÖRA NY INSTÄLLNING?

Ja, tänk bara på att inställningen görs utefter den kombinationen lastbil-släp som kräver den minsta larmvinkeln.