Vad betyder varningsskylten på kopplingen?

När kopplingen manövreras är det stora krafter i rörelse. Ovarsamhet eller felaktig hantering kan leda till personskador, till exempel klämskador. För att minska risken för olyckor sitter varningsskyltar på utrustningen, och beroende på vilken utrustning du har kan skyltarna variera. Läs Förarmanualen så att du verkligen förstår vilka risker som finns med olika komponenter i just din utrustning. Det handlar om din personliga säkerhet - och andras!