Hur kan jag se vilken koppling som är monterad på bilen?

På typskylten, som sitter på kopplingsbygeln, kan du se både produktmodell och de certifierade prestandavärdena för kopplingen.