Hur kan ett förarassisterande system sänka den totala ägandekostnaden av ett lastbilsekipage?

Dela artikeln

En fleet manager behöver identifiera områden där kostnaderna kan optimeras. Det handlar om att vara proaktiv för att kunna maximera fordonsanvändningen, samt behålla och attrahera skickliga förare. Det är ett komplext och utmanande jobb i en värld där allt ska gå fortare, vara mer hållbart och kosta så lite som möjligt.

 

En fleetmanagers utmaningar

Ekdahl miljö jobbar Johan Andersson som verkstadschef och han hade funderingar kring hur ett åkeri kan skötas på ett effektivt och hållbart sätt – ekonomiskt såväl som arbetsmiljömässigt.

Johan Andersson funderar, som många fordonsansvariga idag, på hur fordonsflottan ska drivas i framtiden. Dels gäller det att ta ställning till vilka eller vilket drivmedel som ska användas. Men också hur de ska tillgodose det stora och växande transportbehovet samtidigt som förarbristen är ett faktum. Utöver det så har leveranstider för fordon och påbyggnationer förlängts och priserna ökar snabbare än vad åkeriet hinner med att få igenom motsvarande höjningar på deras tjänster för att behålla lönsamheten. En minst sagt utmanande ekvation.

För att hålla lastbilsflottan rullande och lönsam är det av högsta vikt att hålla lastbilarna i god kondition samt att behålla och attrahera duktiga chaufförer. För detta finns det idag en rad hjälpmedel via exempelvis fleetmanagementsystem. Men kopplingsutrustningen finns idag inte ännu integrerad i dessa digitala verktyg utan måste ses över av chauffören själv som ansvarar för sitt ekipages trafikduglighet. Bakdelen på lastbilen består av många komponenter t.ex lampor, underkörningsskydd, dragstång mm som kan komma till skada vid en överknytning. En felaktig tillkoppling kan utöver detta även skada kopplingen, luftservo mm.

Kostnadseffekter vid knytningsskador

Om utrustningen på lastbilen skadas kan kostnaderna bli höga. Inte bara kostnader som har med själva reparationen att göra, det finns fler kostnadseffekter som tillkommer vid knytnings- och påbackningsskador. Stillestånd kan resultera i att åkeriets kunder blir lidande. Det är inte bara dyrt utan kan även skada kundrelationerna. Är skadorna dessutom återkommande så påverkas såklart lönsamheten negativt.

 • Reparationskostnader
 • Lastbilens stilleståndstid
 • Försenade kundleveranser
 • Tappade arbetstillfällen
 • Logistikplanering
 • Personalplanering

Att överknyta sitt släp och lastbil är en risk som yrkeschaufförer ofta utsätts för. Det kan hända den mest erfarna chauffören i en stressad situation. Överknytning sker vid backning mellan lastbil och släp och riskerna är som störst på trånga vändplaner, i skogen vid timmerhämtning och vid entreprenadkörningar.

Det som händer när man säger att man råkat ut för en överknytning är att släpet knyter sig mot lastbilen i en för snäv vinkel, släpet och dragbilen antar formen av ett V eller ett L och ekipaget låser sig. Har du någon gång råkat ut för detta då vet du att det är en stor risk att komponenter på lastbilen går sönder och det kan bli ett kostsamt tillbud.

Minska stilleståndstiden - fokus på leveranssäkerhet och trygghet för chauffören

Ekdahl Miljö beslutade att eftermontera VBG Driver assist för att förebygga skador på dragstänger, lampor, underkörningsskydd, koppling mm och underlätta tillkopplingen mellan lastbil och släp för chaufförerna. Enligt Johan var det ett enkelt beslut ”VBG Driver Assist är ett smidigt system att både installera och kalibrera för mekanikern och skapar extra trygghet för chauffören i hytten.” De skador som enligt Johan är det vanligaste hos dem är just skador på kopplingsutrustningen som påverkar driften inom lastbilsflottan. Johan tog beslutet att investera i det förarassisterande systemet som ska förhindra att denna typ av skador uppkommer genom att assistera föraren vid backning med släp och tillkoppling. ” Systemet fungerar bra hittills, vi kan efter en halvårs tid redan se att chaufförerna är nöjda och vi upplever att tillbuden minskat. Om följande halvår ter sig likadant planerar vi för att montera systemet på fler av våra ekipage.”

Underlätta jobbet för fleetmanager och chaufför

Hos Ekdahl miljö har chaufförerna varit mycket nöjda. Richard Persson, yrkeschaufför hos Ekdahl miljö, tycker att guidningsfunktionen underlättar för en snabb och säker tillkoppling. Systemet ger ljudinstruktioner om hur föraren behöver höjdjustera lastbilen för att komma rätt mot dragögla och dragstång. Richard som är en rutinerad och mycket skicklig förare med över 30 år bakom ratten, tycker att systemet hjälper honom som mest när backkameran inte är tillräcklig.

VBG_richard_koppling_ekdahlsmiljo_blog

” Det är ju så mörkt så här års stora delar av arbetsdagarna och då funkar systemet bra när man inte ens kan se i backkameran för det är så mörkt. Jag använder det som en säkerhetsåtgärd och komplement till kamera och speglar.”

Steg för steg – gör en säker tillkoppling med VBG Driver Assist och undvika skador på din kopplingsutrustning 

 1. Backa upp mot släpet och stanna en liten bit ifrån.
 2. Öppna kopplingen.
 3. Kontrollera att dragstången ligger i rätt höjd mot kopplingen. Med VBG Driver assist är det lätt för dig som chaufför att justera via guidningsfunktionen. Den ger dig information om du behöver justera höjden på din bil för att du ska kunna koppla till tryggt och säkert utan att skada din kopplingsutrustning.
 4. Backa ihop med släpet så att tillkoppling sker.
 5. Kontrollera noga att kopplingen är stängd och låst. Signalstiftet ska vara inne i låst position!
 6. Anslut el, luftslangar och hydraulik.
 7. Avlasta dragstången så att dragöglan vilar på slitklacken i kopplingen.
 8. Innan du kör, gör en allmän kontroll.

 

Sammanfattningsvis så vet vi att förarassisterande system minskar risken för skador på kopplingsutrustningen. Vilket i sin tur leder till lägre reparationskostnader, minskad stilleståndstid och ökad säkerhet för chauffören. Snabbare och säkrare tillkopplingar bidrar till att minska risken för olyckor på människor och fordon. Totalt sett bidrar det till att sänka den totala ägandekostnaden av ett lastbilsekipage.

VBG Driver Assist

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen