Hållbara transporter handlar inte bara om bränsleförbrukning

Dela artikeln

Transportbranschen har sedan länge varit i fokus när det gäller miljö- och klimatpåverkan. Under senare år har tekniken gjort stora framsteg med allt bränsleeffektivare miljöklassade motorer. Samtidigt uppmanas förare att välja en körstil som minimerar bränsleförbrukningen och därmed minska både miljöbelastning och bränslekostnad. Man kan tro att det bara handlar om bränslet, men frågan om hållbarhet i branschen är långt större än så.

Hållbar konsumtion

Privatperson eller företag, hållbarhet finns numera i allas medvetande och alltfler gör aktiva val för miljö och klimat. Konsumtionsmönstren har svängt från det sena 1900-talets slit-och-släng och går mot en medveten och långsiktigt hållbar konsumtion. Det är alltså ingen slump att second hand-butiker blomstrar och att jeansbutiker ofta har servicen att laga trasiga jeans, eller till och med tar dina gamla jeans som inbyte vid köp av nya. Och det är heller ingen slump att konsumenter – av miljöskäl – i allt större utsträckning väljer kvalitetsprodukter som verkligen håller för användning under lång tid. Förvisso dyrare i inköp, men billigare i längden och med mindre miljöpåverkan. Det handlar alltså om att öka produktlivslängden till förmån för miljön – och plånboken.

Precis på samma sätt borde man resonera när det gäller transportfordon.

Ökad produktlivslängd minskar miljöbelastningen

Fordon och utrustning av hög kvalitet håller längre. Och med den ökade livslängden följer ett minskat behov av nyproduktion, vilket sparar både kostnader och miljö. Detta gäller inte minst kopplingsutrustningen som utsätts för stora påfrestningar och högt slitage.

VBG-produkterna utvecklas och tillverkas med högsta kvalitet – både till funktion och material. Det är därför VBG-produkterna får så lång livslängd och i slutändan ger en låg total ägandekostnad. Den höga kvaliteten betalar sig helt enkelt i längden, både för fordonsägaren och miljön.

Kvalitet med ansvar både för kund och miljö

Vad menar vi då med kvalitet och hur påverkar den livslängden? För oss på VBG är kvalitet ett vitt begrepp som omfattar inte bara själva produkten, utan också dess funktion, utseende och all kringservice som krävs för att optimera användningen och kostnaderna under produktens livstid. Låt oss titta på ett par detaljer som många inte fäster något avseende vid, men som ändå får stor inverkan på produktens livslängd – och sparar miljön:

Ytbehandling. Medan många tillverkare väljer en enkel (och därmed billigare) ytbehandling, har vi valt en unik, avancerad ytbehandling för våra produkter. VBG:s ytbehandling har helt enkelt större motståndskraft mot slitage och skador på ytskiktet. Detta i sin tur förhindrar korrosion och ökar livslängden. Den avancerade ytbehandlingen gör också att finishen håller mycket längre. Att utrustningen ser fräsch ut har också ett värde, inte minst på andrahandsmarknaden.

Bult i stället för svets. VBG:s dragstänger är inte svetsade, utan monteras med bultförband. På det här sättet är dragstången en flexibel lösning som kan modifieras vid behov. Men det kan också förlänga produktlivslängden: Vid en vidareförsäljning kanske den nye ägaren har andra behov eller önskemål. Då kan dragstången modifieras och användas i stället för att kasseras och ersättas med en ny.

Nyproduktion - den första länken i kedjan måste också vara hållbar

Att minska användandet av fossila bränslen är fortfarande en huvudfråga, men även om alla transportfordon vore elektriska måste vi tänka hållbart. Oavsett diesel eller el, alla fordon och all utrustning måste fortfarande nyproduceras och tillverkningen i sig är både energikrävande och miljöpåverkande.

VBG tar hållbarhet på allvar och har satt upp tuffa mål för att minska energiförbrukning och avfall. Även CO2-utsläpp redovisas numera för att därigenom kunna sätta relevanta mål.

Vi tar vårt ansvar för att minska avtrycket vi lämnar genom vår produktion, men vi tror och hoppas att vi också bidrar på ett helt annat sätt: Genom att leverera produkterna med sådan kvalitet och livslängd, att nyproduktion som sådan minskar.

Läs våra tips om hur du kan göra din verksamhet mera hållbar

 

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen