Varför ska jag byta hela mekanismen om bara kopplingsbulten är utsliten?

Mekanismen består av många komponenter men det är bara kopplingsbulten som går att mäta slitagegräns på. Eftersom alla komponenter slits ihop behöver hela mekanismen bytas ur ett säkerhetsperspektiv och för att garantera funktion. Detta minskar även stilleståndstiden och du får också den senaste version av den kompletta mekanismen.