Kräver en helt automatisk koppling mer service och underhåll än en vanlig koppling?

Service och underhåll för VBG MFC Automatisk koppling skiljer sig en del från vanliga bygelkopplingar. Eftersom MFC:s funktion styrs av elektronik och att el, luft och hydraulik kopplas automatiskt, måste du vara mer noggrann med att avlägsna smuts från kontakter och sensorer.  I MFC Förarmanual kan du se i detalj vilka service- och underhållsrutiner som rekommenderas. Dessa är dock i det närmaste försumbara i jämförelse med den komfortökning och tidsbesparing en automatisk koppling ger.