Hur ofta behöver kopplingen rengöras?

Hur ofta beror på hur och var kopplingen används. Om kopplingen används i utsatta miljöer krävs mer frekvent underhåll. Det finns inga regler, men en bra riktlinje är att regelbundet underhåll förlänger kopplingens livslängd.

Med VBG MechMatic sker rengöring och smörjning helt automatiskt.