Kan man bore eller sveise i et tilhengerdrag?

Nei. R55-direktivet sier at det ikke må utføres noen endringer av eksisterende, sertifisert og registrert produkt. Hver endring, uansett hvor liten den er, krever ny sertifisering og registrering. Dessuten er det stor fare for at styrken blir påvirket, ettersom det ligger et langt utviklingsarbeid bak utformingen.